KBO-bestuursleden Marijke Hilderink en Frans de Vrught aan de Kerkstraat in Keijenborg, waar twintig jaar terug voor het laatst een nieuwbouwproject met starterswoningen in het dorp werd gebouwd. Op maandagavond 6 februari komen Keijenborgers samen in dorpshuis De Horst met als inzet nieuwe woningbouw: “De behoefte is groot.” Foto: Luuk Stam
KBO-bestuursleden Marijke Hilderink en Frans de Vrught aan de Kerkstraat in Keijenborg, waar twintig jaar terug voor het laatst een nieuwbouwproject met starterswoningen in het dorp werd gebouwd. Op maandagavond 6 februari komen Keijenborgers samen in dorpshuis De Horst met als inzet nieuwe woningbouw: “De behoefte is groot.” Foto: Luuk Stam

Keijenborgers komen weer bijeen om woonwensen te delen

Wonen

Informatie-avond voor starters en senioren op maandag 6 februari in De Horst

Door Luuk Stam

KEIJENBORG – Ze willen in Keijenborg blijven wonen, maar voor wie een huis wil kopen, zijn er nauwelijks betaalbare mogelijkheden en voor huurwoningen die vrijkomen, is het achteraan sluiten in de rij. Dat is het verhaal dat Marijke Hilderink en Frans de Vrught – beide bestuurslid van ouderenbond KBO – van veel dorpsgenoten horen, zowel jong als oud. Om woningbouw in hun dorp te realiseren, staken Keijenborgers al ruim drie jaar terug de koppen bij elkaar. De interesse bleek groot, maar door corona kwam dit proces stil te liggen.

Nu is het tijd om het weer op te pakken, vinden de plaatselijke ouderenbond en de Keijenborgse dorpsraad. Daarom organiseren ze op maandag 6 februari om 20.00 uur in dorpshuis De Horst gezamenlijk een informatieavond over wonen in Keijenborg voor starters en senioren. Daarbij krijgen zij medewerking van de gemeente Bronckhorst en wooncorporatie ProWonen. Daarnaast zullen mensen van zorgorganisatie Sensire en de Rabobank aanwezig zijn om waar nodig vragen te beantwoorden en uitleg te geven. 

1.700 woningen
De situatie lijkt rooskleuriger dan drie jaar geleden. Waar destijds het woord ‘krimp’ nog aan de lopende band viel, is er nu een regionale woondeal, die aangeeft dat er in Bronckhorst voor 2030 minimaal duizend nieuwe woningen moeten worden gebouwd. In de gemeente zelf klinkt zelfs de ambitie van 1.700 woningen. “Maar de plannen die er liggen, zijn allemaal voor de grote kernen”, zegt Marijke Hilderink. “Voor Hengelo, voor Vorden. Als kleiner dorp moet je zelf initiatief tonen. Anders moet alles straks naar Hengelo, terwijl we hier een heel levendige gemeenschap hebben.”

Hilderink en De Vrught zien mogelijkheden voor woningbouw in Keijenborg. Zo worden er nabij zorgcentrum Maria Postel zes seniorenwoningen afgebroken waardoor er plek vrijkomt voor nieuwbouw. En met de geplande komst van een multifunctionele accommodatie (MFA) aan de Pastoor Thuisstraat – voetbalvereniging, tennisvereniging en sporthal – wordt de huidige gymzaal aan de Sint Jansstraat overbodig. “Daar kun je ook iets doen”, stelt De Vrught. “Een hofje van woningen, voor jong en oud samen, dat zou ideaal zijn.”

Hoe verder?
Om te horen hoe de rest van Keijenborg hierover denkt, is in samenspraak met de gemeente besloten om een nieuwe infoavond te organiseren. “De behoefte is er, de mogelijkheden zijn er, nu is het goed om het er met elkaar over te hebben van: hoe gaan we dit verder aanpakken?”, aldus De Vrught. “Met ouderen én jongeren. Want jongeren willen hier ook graag blijven. Er zijn de afgelopen jaren heel wat mensen weggetrokken naar Hengelo, Zelhem of Ruurlo, die het liefst in Keijenborg waren gebleven, dat is zo jammer.”

Op de plek aan de Kerkstraat waar Marijke Hilderink voorheen met haar man horecagelegenheid De Smid had, verrees twintig jaar terug een nieuwbouwproject met veertien woningen, waaronder een aantal voor starters. Het zijn nog altijd de laatste starterswoningen die hier gebouwd zijn. “Terwijl er grote behoefte aan is, ook aan huurwoningen”, zegt de 76-jarige Hilderink. “Je hoort van 180 belangstellenden voor één bejaardenwoning. Die gaat dan vaak naar een jongere. Zo komen ook de ouderen niet aan een huurwoning, terwijl zij vaak een woning achterlaten en voor doorstroming zorgen. Het is niet dat je het die jongere niet gunt, maar er zijn gewoon te weinig woningen.”

Leefbaarheid
Zelf hopen ze ook nog heel wat jaren in Keijenborg te kunnen blijven wonen. “Ik vind het hier fijn, je hebt hier je kennissen en het leeft hier aan alle kanten”, zegt Hilderink. “Kijk alleen al naar wat er allemaal in De Horst gebeurt. Er zijn niet zoveel KBO’s meer in de regio, wij hebben hier 300 leden. Vanuit omliggende dorpen komen ze hiernaartoe.” De Vrught vult aan: “Keijenborg is veel meer dan alleen de kermis. Kijk naar de verenigingen, hoe actief die zijn. De school, hoe belangrijk die is. Die leefbaarheid in het dorp, die willen we behouden. Je merkt ook dat de mensen hier willen blijven, maar dan moet die mogelijkheid er wel zijn.”

Advertenties doorgeplaatst vanuit Contact Bronckhorst-Midden