Landelijk voorzitter PvdA Esther-Mirjam Sent, Henk Boogaard en voorzitter PvdA Bronckhorst Annelies Lichtenberg (v.l.n.r.). Foto: PR

Landelijk voorzitter PvdA Esther-Mirjam Sent, Henk Boogaard en voorzitter PvdA Bronckhorst Annelies Lichtenberg (v.l.n.r.). Foto: PR

Henk Boogaard ‘met pensioen in de mooie Achterhoek’

Politiek

Oud-wethouder 50 jaar lid van de PvdA

Door Richard Stegers

VORDEN – Henk Boogaard werd woensdag 24 april in het zonnetje gezet door de PvdA. Zijn geliefde politieke partij waar hij vijftig jaar lid van is. Boogaard hoeft niet zo nodig op de voorgrond, maar de blijk van waardering deed hem zichtbaar goed. De landelijk partijvoorzitter Esther-Mirjam Sent van de PvdA was speciaal voor de huldiging naar de Achterhoek gekomen. “Een mooi moment”, reageerde de hoofdpersoon dankbaar.

Voor zijn inzet voor de PvdA ontving Henk Boogaard (74) tijdens de goed bezochte ledenvergadering van de PvdA Bronckhorst in het Kulturhus in Vorden de zilveren speld van verdienste. Esther-Mirjam Sent had lovende woorden voor hem. “Ik heb veel waardering voor mensen die zich langdurig inzetten voor onze partij. Jij hebt zoveel verschillende functies vervuld, waaronder raadslid en bestuurder. Zo ben je in drie gemeenten wethouder geweest.”

Boogaard heeft geen bestuurlijke ambities meer maar wil wel graag meewerken aan de vormgeving in Bronckhorst van verdere progressieve samenwerking met onder andere Groen Links. Hij volgt de landelijke ontwikkelingen in Den Haag en de gemeentelijke situaties in vooral Bronckhorst en Delft nog op de voet. De inwoner van Vorden geniet van zijn pensioen. En dat doet hij samen met zijn vrouw in zijn favoriete omgeving. Op LinkedIn staat het duidelijk omschreven: Henk Boogaard, met pensioen in de mooie Achterhoek. “Rust, ruimte en vriendelijke mensen. De Achterhoek heeft veel te bieden en dat bevalt ons erg goed. Hier willen we oud worden.”

De oud-wethouder van onder andere Vorden streek in 1994 in Laren neer. Hij werd geboren in Maartensdijk waar hij opgroeide op een boerderij. Op zijn 18de vertrok hij naar Delft om civiele techniek te gaan studeren. De sociaaldemocraat bleef er 24 jaar wonen. In die tijd sloot hij zich aan bij de PvdA. “Mijn vader was mede vanwege zijn christelijke achtergrond lid van de CHU. Ik voelde me minder thuis in de geloofswereld en zocht een alternatief, dat werd de Partij van de Arbeid.”

Boogaard staat nog steeds achter de kernwaarden van de partij. “Het sociale karakter spreekt me enorm aan. Opkomen voor mensen die het om welke reden dan ook moeilijk hebben, zodat er geen achterblijvers ontstaan. Daar heb ik mijn bijdrage aan willen leveren. Joop den Uyl was wel mijn voorbeeld.” Hij ziet dat het thema nog steeds actueel is. “Bestaanszekerheid, de vastgelopen woningmarkt, de ernstige problemen in Groningen en met de toeslagenaffaire. Je ziet dat er het heel belangrijk is dat er politici opkomen voor de minder bedeelden of mensen die buiten de boot vallen. Oplossingen zijn niet direct voorhanden, maar je moet wel een stip op de horizon zetten en er stap voor stap naartoe werken.” Hij heeft niet veel op met de PVV van Geert Wilders. “Wilders roept en belooft van alles, maar kan dat onmogelijk waarmaken. Daarnaast heeft de PVV geen leden, het is geen democratische partij.” De formatie ziet hij met lede ogen aan. “Er is geen vertrouwen tussen de partijen. Dat is overduidelijk. Als ze er wel uitkomen, is het kabinet geen lang leven beschoren. De stabiliteit ontbreekt.” Boogaard is een voorstander van de intensieve samenwerking tussen GroenLinks en ‘zijn’ PvdA. “De samenleving en de manier van denken verandert. Daar moet je in mee gaan. Een brede progressieve partij is in het belang van de sociaaldemocratie. Het gaat versnippering tegen en je wordt krachtiger. In dat verband zie ik een verdere samenwerking met de SP ook wel zitten.”

Zelf was hij lange tijd in de gemeentelijke politiek actief. In Delft, Vorden (later Bronckhorst), Millingen aan de Rijn en Berkelland fungeerde hij als raadslid, commissielid en/of wethouder. Daarnaast werkte hij sinds 1998 voor zijn eigen adviesbureau en deed onderzoeken op het gebied van openbaar bestuur, financiën, milieu, afval en energie. “Een mooie combinatie. Ik heb het altijd met veel plezier gedaan. Waar ik trots op ben? Dan noem ik de stadsvernieuwing in Delft en de herindeling waarbij de gemeente Bronckhorst ontstond. Ik was destijds wethouder van Vorden en mocht als locoburgemeester dat proces intensief begeleiden. Het is allemaal heel soepel verlopen. We zijn gedurende het traject bij andere gemeenten gaan kijken die de herindeling al achter de rug hadden. Wat zou je anders doen?, luidde onze vraag. ‘Zorg ervoor dat de hele organisatie bij elkaar zit’, was het antwoord. Ik knoopte dat in mijn oren. Dat heeft positief gewerkt. De huidige gemeente heeft voldoende schaalgrootte en slagkracht omdat er veel kennis en kunde in huis is.”

Henk Boogaard woont inmiddels weer in Vorden, in een duurzaam huis. Met duurzaamheid heeft de PvdA’er veel. Hij is voorzitter van Energie Coöperatie Vorden en vermaakt zich verder met hobby’s als fotografie en vogels spotten. “Genoeg te doen”, zegt Henk die vier kinderen en zeven kleinkinderen heeft. “Ik hoop dat de komende tijd meer jongeren zich aangetrokken voelen tot de politiek. Dat zou voor een frisse wind zorgen. Je ziet nu veel dat de jeugd zich juist afzet tegen de politiek. Als je er zelf actief aan meedoet, heb je invloed en kun je een bijdrage leveren. Dat heb ik zelf ook altijd graag gedaan.”

Henk Boogaard is niet meer politiek bestuurlijk actief, maar volgt de ontwikkelingen nog op de voet. Foto: Richard Stegers
Landelijk voorzitter van de PvdA Esther-Mirjam Sent voorziet Henk Boogaard van de zilveren speld. Foto: PR

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant