Ron Böhmer en zijn vrouw Jolanda Lubbers willen Landgoed Het Regelink graag de allure van vroeger teruggeven én het dorp hiervan laten meeprofiteren. Foto: Liesbeth Spaansen
Ron Böhmer en zijn vrouw Jolanda Lubbers willen Landgoed Het Regelink graag de allure van vroeger teruggeven én het dorp hiervan laten meeprofiteren. Foto: Liesbeth Spaansen

Eigenaren van Het Regelink in Hengelo willen een fraai landgoed voor het dorp creëren

Wonen

HENGELO - Voor het behoud van het cultuurhistorisch waardevolle landschap en de identiteit van Hengelo, moet de gemeente Bronckhorst afzien van het plan voor een woonwijk bij Landgoed Het Regelink. Hiertoe roepen de landgoedeigenaren het gemeentebestuur op: “Woningbouw toestaan op deze locatie zou een historische fout zijn met desastreuse gevolgen.”

Door Rudi Hofman

Ron Böhmer en zijn vrouw Jolanda Lubbers zijn sinds december 2021 de trotse eigenaren van Landgoed Het Regelink aan de noordzijde van Hengelo. Het ondernemersechtpaar wil het landgoed graag de allure van vroeger teruggeven én het dorp hiervan laten meeprofiteren. De mogelijke komst van een woonwijk, pal naast het landgoed, dreigt ernstig roet in het eten te gooien.

Volgens de landgoedeigenaren zou woningbouw naast het landgoed onherstelbare schade aan het landschap veroorzaken. Lubbers: “Dit betekent de genadeslag. Door een wijk met 140 woningen te situeren tussen de Regelinklaan en het Regelinkbos gaat de verbinding tussen laan, bos, park en monument verloren. Dit is funest voor de landschappelijke eenheid van het gebied. Hengelo verliest dan een heel mooi gebied aan de noordzijde.” 


Ron Böhmer en Jolanda Lubbers bij Het Regelink. Foto: Liesbeth Spaansen 

Brief gemeente
Tot hun verbijstering ontvingen Lubbers en Böhmer begin februari 2022 een brief waarin stond dat het Bronckhorster college de weilanden tussen Het Regelink en Solarpark de Kwekerij had uitgekozen als woningbouwlocatie. Het gaat om twee agrarische kavels met totaal zo’n negen hectare grond die in het bezit zijn van twee projectontwikkelaars.

In oktober 2021, vlak voor hun aankoop van Het Regelink, had de gemeente het echtpaar nog laten weten dat er geen concrete plannen waren met deze grond. Böhmer: “Wel bleek de gemeente in mei 2021 te hebben besloten aan de dorpsranden te gaan bouwen, maar dat hebben we destijds gemist en is ons in het gesprek in oktober ook niet verteld.”

De gemeente reageert: “De aanwijzing van de vijf uitbreidingslocaties voor versnelling van de woningbouwopgave is volgens een vertrouwelijk proces gelopen. Nadat het college een besluit heeft genomen op 1 februari 2022 zijn eerst de eigenaren van de gronden geïnformeerd en meteen daarna zijn de locaties openbaar gemaakt. Omwonenden zijn daarna meteen geïnformeerd. Uiteraard handelen wij volgens onze eigen uitgangspunten. Aandachtspunten voor de gekozen locatie Hiddinkdijk zijn juist zeer zorgvuldige inpassing in het landschap en zeer zorgvuldige overgang naar Het Regelink. Hiervoor wordt een ruimtelijke visie gemaakt, waar wij de omwonenden bij betrekken. Dit is de eigenaren van Het Regelink bekend.”

Principes
Het landhuis op Het Regelink aan de Regelinklaan 3 is een rijksmonument. Het landgoed bestaat momenteel uit zo’n negen hectare. Böhmer en Lubbers kochten veertien jaar geleden de woning aan de Regelinklaan 7 met één hectare en eind 2021 dus het gehele landgoed. “Als we hadden geweten dat naast ons een grote woonwijk zou verrijzen, hadden we deze stap nooit gezet. We zouden het vreemd vinden als men hier gaat bouwen. Dat zou in strijd zijn met alle principes van de gemeente, want zij zegt landschapsherstel en landgoederen te koesteren”, aldus het echtpaar.

Het Regelink terugbrengen in de oude staat van 1850 is hun doel. “We willen van waarde zijn voor Hengelo en haar inwoners en het landgoed herstellen. Er kan nu al aan de Hiddinkdijk worden gewandeld met zicht op het landhuis. Mooi voor inwoners en toeristen. Dit landhuis is een rijksmonument en staat al bijna 200 jaar fier in het landschap. Niet voor niets op deze plek. Het ligt in een open essenlandschap en vormt met de omliggende boerderijen een prachtig plaatje”, zegt Lubbers.


Zicht op Het Regelink. Foto: Liesbeth Spaansen

Versnipperd
Tuin en park van Het Regelink zijn ooit aangelegd in een zogeheten ferme ornée-structuur, oftewel versierde boerderij. Deze is te vergelijken met het coulisselandschap dat zo kenmerkend is voor Hengelo. Vanaf 1925 heeft het landgoed veel verschillende eigenaren gekend en is het versnipperd geraakt. Veel van de oorspronkelijke houtsingels, bomen en andere landschapselementen zijn sindsdien verdwenen.

Lubbers: “Een leek ziet nu alleen weilanden en bos. Niets bijzonders zou je denken. Wij willen terug naar de oude structuur waarbij de agrarische gronden deel uitmaken van de parkaanleg. De gronden moesten vroeger nuttig, maar vooral ook sierlijk zijn. Dit beeld kunnen we met houtwallen en mooie gewassen op de akkers terugbrengen. Met het herstel van het totale gebied, in nauwe samenwerking met de gemeente en omwonenden, kan het Hengelo zijn culturele identiteit teruggeven.”

Voorbeeldlandschap
Het gebiedsherstel zou in de ogen van de landgoedeigenaren ook een impuls voor Hengelose ondernemers betekenen: “Voor ondernemers biedt dit perspectieven op het gebied van onder meer agri en food, horeca en toerisme. Streekgebonden biologische producten van eigen land kunnen op het schap en de oude waarden van Hengelo worden versterkt. Dit gebied zou een voorbeeldlandschap kunnen worden voor natuurinclusieve landbouw, herstel van biodiversiteit en is tegelijkertijd een prachtige omgeving voor wandelaars en natuurliefhebbers. Het zou mooi zijn dat partijen elkaar hierin kunnen vinden. Een mooie PR voor Hengelo, zodat we mee kunnen concurreren met de omliggende dorpen.”

Alternatieve locaties
Dat er in Hengelo flink wat woningen bij moeten komen voor met name starters, ouderen en senioren, beamen Böhmer en Lubbers volmondig. Zij stellen dat er voldoende locaties zijn binnen de bebouwde kom, waar kleinschalig op meerdere plekken tien tot zestig woningen gebouwd kunnen worden. 

Ron, een geboren Vordenaar die al heel lang in Hengelo woont en zijn in Hengelo geboren vrouw staan in hun mening niet alleen. Ongeveer zeventig Hengeloërs hebben zich in een buurtgroep verenigd, die er alles aan doet om de gemeente op andere gedachten te brengen.

Besef
Volgens Böhmer begint bij steeds meer leden van de gemeenteraad - die uiteindelijk de knoop moet doorhakken - het besef door te dringen dat woningbouw naast het landgoed een onzalig plan is en een ‘historische fout’ zou betekenen. Donderdag 9 februari wordt hierover gesproken in de raadscommissie en hopelijk op 23 februari gaat de gemeenteraad zich verder beraden over dit heikele onderwerp. Lubbers: “Nemen ze ons niet serieus, dan gaat Het Regelink voor eeuwig op in een woonwijk. De haas en de toren in het logo van de gemeente Bronckhorst doen zichzelf dan geen eer aan.”

Te zijner tijd hopen Ron Böhmer en Jolanda Lubbers hun intrek te kunnen nemen in het monumentale landhuis op Het Regelink. Om te kunnen wonen en te voldoen aan de hedendaagse wooneisen worden er veel zaken gerenoveerd, met name het dak en de serre. Over het uit 1926 stammende koetshuis hebben zij nog twijfel wat te doen, omdat het in zeer slechte staat verkeert. Verder zijn er plannen om de tuinmuur, die (waarschijnlijk) uit de zeventiende eeuw stamt, ook in oude luister te herstellen en leeft de wens om er een glazen tuinkas tegenaan te bouwen.

Toekomst
Voordat de enthousiaste landgoedeigenaren bereid zijn dergelijke investeringen te doen, moet de gemeente hen eerst duidelijkheid bieden over wat er met de grond van de projectontwikkelaars gaat gebeuren. Eind februari wordt waarschijnlijk duidelijk welke toekomst er voor Het Regelink in het verschiet ligt.


Zicht op Het Regelink vanaf de vijver. Foto: Liesbeth Spaansen 

Advertenties doorgeplaatst vanuit Contact Bronckhorst-Midden