Nieuwbouwwoningen aan de Burgemeester Galleestraat, voormalig Havo-terrein in Vorden. Archieffoto: Liesbeth Spaansen

Nieuwbouwwoningen aan de Burgemeester Galleestraat, voormalig Havo-terrein in Vorden. Archieffoto: Liesbeth Spaansen

Het nieuwe wonen: ‘Andere mindset nodig’

Wonen

HENGELO Jarenlang konden gemeenten als Bronckhorst niet of nauwelijks woonruimte toevoegen. Alleen als een huis werd afgebroken, mocht er nieuwbouw voor in de plaats komen. De provincie was streng.

Door Sander Grootendorst

Het had alles te maken met de al ingezette krimp van de bevolking, maar de tijden zijn veranderd. “Gelukkig is het slot er al een tijdje af. De afspraken waren te rigide,” zei wethouder Evert Blaauw op de bijeenkomst waarbij de beoogde nieuwe wethouders werden voorgesteld. De gemeente kan weer meer betekenen voor “mensen die in hun dorp willen blijven wonen, terugkeerders en statushouders”. “Al gaat het nog niet snel genoeg.”

Naast het moeizame totstandkomen van woningbouwprojecten speelt volgens Blaauw ook de “mindset bij jongeren” een rol. “Dat is een groot probleem. Ze willen vaak nog steeds die grote woning, maar gezinnen zijn kleiner geworden. Prijstechnisch kan het ook al lang niet meer. Kleinschalig bouwen biedt voor meer mensen mogelijkheden.”

‘We zijn blij dat je nu ook een geschikt bijgebouw officieel als woning mag bestempelen’

De afgelopen raadsperiode zijn er “meer dan 250” woningen bijgekomen, door nieuwbouw en door woningsplitsing. “We zijn blij dat je nu ook een geschikt bijgebouw officieel als woning mag bestempelen.”

GBB-fractievoorzitter Han Pelgrom legde uit dat het ‘kleinschalige’ ook inhoudt dat je een op zichzelf voor een woning geschikte plek in het buitengebied kunt inwisselen voor een plek tegen een dorp aan.

Uitlegzones
De vijf grootste kernen beschikken over ‘uitlegzones’, waar ruimte is voor vijftig of meer woningen. Ze worden achtereenvolgens in Hengelo, Steenderen, Vorden, Steenderen en Hummelo bebouwd. Een projectleider stuurt namens de gemeente overal het proces aan. Blaauw: “Zo houden we de regie in de hand: wat wordt er gebouwd en hoe?” Met andere woorden: niet een klein aantal kasten van villa’s…

Blaauw was woonwethouder in het vorige college, Emmeke Gosselink wordt dat in het nieuwe. “Het is ingewikkeld snelheid te maken met bouwprojecten. Er gaan soms vijf, zes jaar overheen,” aldus Gosselink. “Er zijn allerlei oorzaken, zoals de sterk gestegen prijzen van materiaal. We gaan dan ook een langetermijnstrategie opstellen, zodat het volgende college meteen door kan.”

Tekort aan specialisten
Wethouder Antoon Peppelman wees op nóg een probleem: het tekort aan specialisten op onder meer het gebied van ruimtelijke ordening. Soms kun je een beroep doen op oudere, ervaren krachten. Een van de gemeentelijk projectleiders heeft de pensioenleeftijd al bereikt, maar wil zijn vaardigheden nog graag inzetten, zei Evert Blaauw. Onbedoeld had hij het daarbij ook een beetje over zichzelf…

Advertenties doorgeplaatst vanuit Contact Bronckhorst-Midden