Han Pelgrom (r.) draagt het fractievoorzitterschap over aan Marcel Westerink. Foto: Gemeentebelangen Bronckhorst

Han Pelgrom (r.) draagt het fractievoorzitterschap over aan Marcel Westerink. Foto: Gemeentebelangen Bronckhorst

Marcel Westerink nieuwe fractievoorzitter Gemeentebelangen Bronckhorst

Politiek

BRONCKHORST - Na vijf jaar fractievoorzitterschap voor Gemeentebelangen Bronckhorst vindt Han Pelgrom het tijd om het voorzitterschap over te dragen aan een jongere generatie. 

Als fractievoorzitter van Gemeentebelangen Bronckhorst heeft Han twee keer met succes mee mogen werken aan het tot stand brengen van een coalitie met GBB als grootste partij. Samen met raad, coalitie en fractie van GBB heeft hij mooie resultaten mogen behalen voor de inwoners van Bronckhorst. Het voorzitterschap vraagt toch wel redelijk veel tijd, het aantal uren thuis en voor de fractie zijn slechts eenmaal in te vullen. Daarom heeft Han de keuze gemaakt om het stokje over te dragen. Han blijft wel aan als raadslid voor Gemeentebelangen Bronckhorst waar hij zich zal vooral zal inzetten voor Natuur en Landbouw(transitie).

Nadat Han Pelgrom aangaf te willen stoppen als fractievoorzitter, heeft de fractie unaniem gekozen om Marcel Westerink tot fractievoorzitter te benoemen namens Gemeentebelangen Bronckhorst. Marcel Westerink heeft op 1 december de taken als fractievoorzitter van Han Pelgrom overgenomen.

Marcel maakt sinds de start van Gemeentebelangen Bronckhorst in 2010 deel uit van de fractie, eerst als commissielid en daarna als raadslid met onder andere wonen en financiën in zijn portefeuille. Daarnaast is Marcel daarmee vanaf 1 december verantwoordelijk voor Handhaving, openbare orde en veiligheid. 

Gemeentebelangen Bronckhorst heeft op dit moment 8 van de 25 zetels en is daarmee de grootste partij in de gemeenteraad. Het maakt ook deze periode weer deel uit van het college en zet zich vanuit haar eigen verkiezingsprogramma in voor de inwoners van Bronckhorst en zal zich onder andere focussen op woningbouw, leefbaarheid in de kernen, energietransitie en dienstbaarheid.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Contact Bronckhorst-Midden