V.l.n.r.: Danielle van de Weerd, Albert Hoogenkamp en Angelique Voskamp met hun zienswijze in een creatief jasje. Foto: Matthew Foisy

V.l.n.r.: Danielle van de Weerd, Albert Hoogenkamp en Angelique Voskamp met hun zienswijze in een creatief jasje. Foto: Matthew Foisy

Burgers breken creatieve lans voor dieren en natuur in het gemeentebeleid

Politiek

BRONCKHORST - De afgelopen weken organiseerde de gemeente Bronckhorst vier inspraakavonden waar inwoners hun mening konden geven over het nieuwe coalitieprogramma. Tijdens een van deze avonden maakten inwoners uit Toldijk en Hoog-Keppel van de gelegenheid gebruik om op een creatieve manier aandacht te vragen voor dieren en natuur.

“Wij waren in Zelhem, bij de bijeenkomst in Museum Smedekinck,” vertelt Albert Hoogenkamp uit Toldijk. “Inwoners konden hun suggesties noteren aan thematafels en er was gelegenheid om met de nieuwe wethouders in gesprek te gaan.”

“Er staan goede punten in het coalitieprogramma, zoals de paragrafen over de energietransitie en het sociaal domein,” zegt Danielle van de Weerd uit Hoog-Keppel. “Maar er is te weinig aandacht voor de toestand van de natuur. Die gaat steeds sneller achteruit. En dat terwijl natuur de basis is van ons bestaan. Als we nu niet goed voor de natuur zorgen, dan zijn onze kinderen en kleinkinderen daar straks de dupe van.”

Tijdens de inspraakavond overhandigden Hoogenkamp en Van de Weerd de betrokken wethouder een uitgebreide zienswijze op het coalitieakkoord, die ze samen met andere inwoners uit de gemeente hadden geschreven. De omslag van de zienswijze was een zelf ontworpen stoffen hoes met afbeeldingen van dieren in de natuur. Van de Weerd: “Op deze manier willen wij dieren en de natuur een stem geven. Er leven 380.000 gehouden dieren in Bronckhorst. Toch worden zij nergens in het coalitieprogramma genoemd. Wij roepen de coalitiepartijen op om ook rekening te houden met de belangen van dieren, bijvoorbeeld in het hitteplan dat de gemeente binnenkort gaat opstellen.”
Volgens Hoogenkamp is het belangrijk dat burgers van zich laten horen in de politiek: “Als je op een constructieve manier input geeft, dan zal de gemeente dat eerder serieus nemen. Begin dit jaar schreven we een zienswijze op de Omgevingsvisie. Toen heeft de gemeente een tiental van onze voorstellen overgenomen.”

De indieners hopen dat meer burgers zich actief gaan bemoeien met de gemeentepolitiek. Geïnteresseerden kunnen een exemplaar van de zienswijze opvragen via 2035.ecocentraal@gmail.com.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Contact Bronckhorst-Midden