Femke Keupink beleidsmedewerker sport, Wil Besselink (midden) en wethouder Evert Blaauw met elkaar in gesprek op de markt in Vorden. Foto: Richard Stegers
Femke Keupink beleidsmedewerker sport, Wil Besselink (midden) en wethouder Evert Blaauw met elkaar in gesprek op de markt in Vorden. Foto: Richard Stegers

Wensen voor een leefbaar en sportief Bronckhorst in kaart

Maatschappij

VORDEN – De leefbaarheid op het platteland staat onder druk. Ook in de gemeente Bronckhorst. Het is zaak om kernen levendig te houden. Daarvoor zijn sterke verenigingen en voldoende voorzieningen nodig. Het project Leefbaar en sportief Bronckhorst richt zich daarop. De gemeente wil graag weten wat er leeft en speelt en zoekt daarom het contact met de inwoners, zoals afgelopen vrijdag op de markt in Vorden.

Door Richard Stegers

Een team van de gemeente Bronckhorst met wethouder Evert Blaauw ging vrijdagochtend in gesprek met bezoekers van de markt in Vorden. De regen viel met bakken uit de hemel en het was waterkoud. Kortom, niet de ideale omstandigheden om eens uitgebreid van gedachten te wisselen. De partytenten boden gelukkig wel soelaas. Al was het niet erg druk. Wil Besselink trok zich weinig van het slechte weer aan. Femke Keupink, beleidsmedewerker sport van de gemeente Bronckhorst en wethouder Evert Blaauw spraken met haar over de leefbaarheid van Vorden. Ze had weinig te klagen. “Maar Vorden moet wel leefbaar blijven”, benadrukte ze. “Ik hecht er bijvoorbeeld waarde aan dat de sporthal wordt aangepakt.” Ze wordt op haar wenken bediend, want een renovatie van ’t Jebbink staat op stapel. 

Sporten en bewegen zorgen voor vitaliteit. De wethouder haalde de cursus valpreventie aan. Een val kan grote gevolgen hebben, als het gaat om zelfstandigheid, zelfredzaamheid en mobiliteit van vooral ouderen. “Het volgen van de cursus valt dan ook aan te raden”, adviseerde Blaauw. “Het helpt niet alleen, het is ook een manier om andere mensen te ontmoeten. Want sociaal contact is heel belangrijk in de strijd tegen eenzaamheid.” Mevrouw Besselink wilde er nog even over nadenken. “Gewoon goed oppassen is ook een manier, haha”, luidde haar nuchtere commentaar.

Voorzieningen
De combinatie leefbaarheid en sport moet voor een vitale gemeente zorgen. Daarom heeft de gemeente het op de agenda gezet. Burgers worden er nadrukkelijk bij betrokken. Inwoners, ondernemers of andere betrokkenen zijn welkom in een kerngroep. Wethouder Blaauw: “Het is de kans om mee te praten en mee te beslissen. Waar denkt men aan en waar is behoefte aan? Dat horen we graag. Het is zaak om voorzieningen te behouden en eventueel te versterken. Door onderlinge verbindingen te leggen en samen te werken. Maar ook het stimuleren van activiteiten is een aandachtspunt.” Voor dit jaar heeft de gemeente 1,6 miljoen euro beschikbaar voor het project. “Niet alles kan, maar er is best het één en ander mogelijk. Het moet voor een impuls van de leefbaarheid zorgen. Dat is het doel.” In verschillende plaatsen in de gemeente is het gesprek aangegaan met de bewoners.

Het project krijgt een vervolg met participatiebijeenkomsten in de vijf deelgebieden. Voor Vorden, Kranenburg, Wichmond en Vierakker is dat dinsdag 14 mei vanaf 19.30 uur in sporthal De Lankhorst in Wichmond. Als alle informatie verzameld is, kunnen er vanaf juni concrete plannen worden gemaakt.

Voor tips, ideeën of opgave voor de kerngroep mail je naar: zorgenenleren@bronckhorst.nl. Voor meer informatie: https://www.bronckhorst.nl/leefbaar-en-sportief-bronckhorst.

Femke Keupink beleidsmedewerker sport, Wil Besselink (midden) en wethouder Evert Blaauw met elkaar in gesprek op de markt in Vorden. Foto: Richard Stegers

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant