Vastenactie ondersteunt kansarme jongeren in Kenia

KEIJENBORG - De Vastenactie van de parochie HH Twaalf Apostelen ondersteunt een project in het Afrikaanse land Kenia vlakbij de hoofdstad Nairobi in de wijk Huruma.

Kenia is een voormalige Britse kolonie met een grote christelijke bevolking die snel groeit. Die snelle groei levert allerlei knellende problemen op. Eén daarvan is werkloosheid. In de sloppenwijk Huruma heeft het merendeel van de jongeren geen toegang tot onderwijs en is daardoor werkloos. De organisatie Hands of Care and Hope geeft deze jongeren een kans op een goede opleiding en daarmee op een baan. Er is echter meer nodig om het gat tussen jongeren en de maatschappij te overbruggen. De organisatie pakt eerst de armoede aan door middel van ontwikkelingsprogramma's.
Jaarlijks kunnen ongeveer 200 jongeren uit de sloppenwijk een opleiding volgen.Gezien de moeilijke omstandigheden waarin de jongeren leven moeten ze voor ze aan te opleiding kunnen beginnen eerst een basisprogramma volgen. Daarin komen onderwerpen aan bod als drugsgebruik, omgaan met conflicten en normen en waarden. Na het afronden van dit programma kunnen de jongeren starten met een beroepsopleiding tot onder meer kok, verpleegster of kleermaker.

Achterstand
Het project bekostigt ook extra onderwijs bij lees- en schrijfachterstand en begeleiding door maatschappelijk werkers. De extra begeleiding is nodig voor het verwerken van trauma's en om de band van de jongeren met hun familie te herstellen.
Het doel van het Vastenactieproject is dat deze jongeren niet in de armoede blijven leven maar zelf een bestaan kunnen opbouwen. Met een financiële bijdrage kunnen de mensen hier deze jongeren hoop en een echte toekomst geven. Giften kunnen worden overgemaakt op rekeningnummer:NL RABO 0322395100 ten name van Parochie HH Twaalf Apostelen onder vermelding van MOV Vastenactie 2021.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden