Veel Keijenborgers kwamen maandagavond naar dorpshuis De Horst om de plannen aan te horen en vragen te stellen. Foto: Luuk Stam
Veel Keijenborgers kwamen maandagavond naar dorpshuis De Horst om de plannen aan te horen en vragen te stellen. Foto: Luuk Stam

'Verhuis school, sporthal en tennis naar Keijenburgse Boys'

Algemeen

Plan voor multifunctionele accommodatie in Keijenborg gepresenteerd

Door Luuk Stam

KEIJENBORG - Maak je sterk voor een accommodatie met drie voetbalvelden, drie tennisbanen en één multifunctioneel gebouw met daarin een kantine, kleedkamers, een sporthal én een school op de huidige locatie van voetbalvereniging Keijenburgse Boys. Dat advies gaf een speciaal in het leven geroepen werkgroep op maandagavond 10 december aan de Dorpsraad Keijenborg.

In een bomvol dorpshuis De Horst luisterden zeker honderdvijftig Keijenborgers naar de presentatie van het door de werkgroep opgestelde adviesrapport Leefbaar Keijenborg. Om tot dit rapport te komen, gingen de leden van de achtkoppige werkgroep de voorbije periode in gesprek met de verschillende verenigingen, de school en andere betrokkenen in het dorp.

Hun conclusie was dat zowel het gebouw van de St. Bernardusschool als de sporthal aan vernieuwing toe zijn. Daarnaast zou clustering van accommodaties met het oog op de toekomst zeer gewenst zijn. Op verzoek van de werkgroep bekeek de gemeente Bronckhorst op zes locaties in en rondom het dorp de mogelijkheden voor zo'n gezamenlijke accommodatie.

Vier van die locaties vielen al in een vroeg stadium af omdat ze 'puisten aan het dorp' zouden opleveren. Alleen de locaties De Horst en Keijenburgse Boys bleven over. De werkgroep beoordeelde de locatie De Horst als weinig kansrijk, gezien de lastige inpassing in de bestaande situatie, de beperkte mogelijkheden voor de ontsluiting en de aankoop van gronden van verschillende eigenaren die ervoor nodig zou zijn.

De locatie Keijenburgse Boys kreeg daarentegen het stempel 'kansrijk' opgedrukt. Op deze plek hoeft maar een beperkte hoeveelheid grond van maar één eigenaar te worden aangekocht. Daarnaast is het geheel volgens de werkgroep op compactere wijze te realiseren. Keijenburgse Boys moet hiervoor alleen een trainingsveld opofferen.

Een architect werkte het plan op de locatie van de voetbalvereniging verder uit en lichtte dat maandagavond toe middels een animatie. In dit plan komt aan de zijde van de Hengelosestraat een multifunctioneel gebouw met faciliteiten voor alle verenigingen én een school te staan. Het terrein krijgt bij de realisatie van dit plan twee ingangen. De één ter hoogte van de huidige ingang aan de Pastoor Thuisstraat. De ander aan de Hengelose zijde van het terrein, waar dan ook parkeerplaatsen zullen komen.

De reacties op de plannen waren maandagavond grotendeels zeer positief. Zo noemde dorpsraadvoorzitter Willem Jan van Vijfeyken het 'een heel belangrijke stap'. Dorpsraadlid Jan Waard voegde toe: "Er moet een oplossing komen voor de school én de sporthal, dat is een kans die je eens in de veertig of vijftig jaar krijgt, die moet je grijpen."

De St. Bernardusschool liet bij monde van Geert Gerritsen van onderwijsstichting PRO8 weten verheugd te zijn over de plannen. Hetzelfde enthousiasme was merkbaar bij de tennisvereniging. Ook Keijenburgse Boys-voorzitter Marcel Melgers omarmde de plannen publiekelijk. "Wat ons betreft mogen ook andere verenigingen zich aansluiten", zei hij. "Hoe meer zielen, hoe meer vreugd."

Toch waren er ook kritische noten. Zo balen Wim Evers (67) en zijn vrouw Lida (64) flink. Zij wonen aan de Hengelosestraat, pal achter het voetbalveld. Nu zegt Evers al beperkt geluidsoverlast te hebben, maar hij is bang dat dit straks nog veel erger wordt. De grens van het terrein komt dan zijn kant op en ook het clubgebouw komt veel dichterbij te staan. "De werkgroep heeft prima werk gedaan, maar voor mij is het klote", klinkt het stellig. "Daar moeten ze iets aan doen."

Evers heeft zijn huis te koop staan omdat hij met zijn vrouw graag kleiner wil gaan wonen. Hij is bang dat dit huis door de plannen onverkoopbaar wordt en flink in waarde zal dalen. De tegenreactie vanuit de zaal dat hij water bij de wijn moet doen en naar het algemene belang moet kijken, vindt Evers te kort door de bocht. "Als ze zelf anderhalve ton in moeten leveren, dan praten ze wel anders. Ik verwacht zeker dat werkgroepleden langskomen om te praten."

In de gesprekken die zullen volgen, zal er ook een nog prominentere rol zijn weggelegd voor de gemeente Bronckhorst. Onder de aanwezigen in De Horst was daarom ook wethouder Willem Buunk (VVD). Hij gaf de plannenmakers de complimenten. "Als jullie mij vragen of we hiermee door willen gaan, dan zeg ik volmondig ja", klonk het. "Wat mij betreft praten we hier al in januari over verder."

Veel Keijenborgers kwamen maandagavond naar dorpshuis De Horst om de plannen aan te horen en vragen te stellen. Foto: Luuk Stam
Veel Keijenborgers kwamen maandagavond naar dorpshuis De Horst om de plannen aan te horen en vragen te stellen. Foto: Luuk Stam

Advertenties doorgeplaatst vanuit Contact Bronckhorst Midden