V.l.n.r.: Caroline Drukker, Mirjam van der Burg, Carli van der Burg en Lisette Jansen. Foto: Fotografie AVL

V.l.n.r.: Caroline Drukker, Mirjam van der Burg, Carli van der Burg en Lisette Jansen. Foto: Fotografie AVL

=

Veldhoekse Mirjam overhandigt indrukwekkende donatie aan AVL voor borstkankeronderzoek

Zorg

VELDHOEK/AMSTERDAM - Op vrijdag van 2 februari overhandigde Mirjam van der Burg, inwoner van Veldhoek, een donatie van 3.205,97 euro aan het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam. Samen met haar echtgenoot werd ze hartelijk ontvangen door het medisch team van het ziekenhuis. Mirjam overhandigde de cheque aan haar behandelende artsen, die op hun beurt haar een prachtig boeket bloemen overhandigde.

De reis die Mirjam heeft afgelegd is er één van 18 maanden, waarbij ze een dappere strijd heeft gevoerd tegen zeven tumoren, met zware operaties, chemotherapie en bestralingen. Mirjam was vastbesloten om wat ze de “vreselijke monsters” noemt te verslaan en haalde energie en positiviteit uit muziek les geven en wandelingen. Zo legde ze in totaal 1500 km af tijdens de behandelingen.

Uit dankbaarheid voor haar artsen voelde Mirjam de noodzaak om iets terug te geven aan het AVL en aan toekomstige patiënten. Met dit in gedachten heeft ze een boek geschreven over haar persoonlijke ervaringen met borstkanker, met als doel geld op te halen voor verdere onderzoeken naar deze ziekte. Het bedrag werd persoonlijk overhandigd aan haar artsen Caroline Drukker en Lisette Jansen, met een bijzondere vermelding voor de inmiddels gepensioneerde Dr. Emiel Rutgers, die een onmisbare rol heeft gespeeld in Mirjams behandeling.

Mirjam heeft persoonlijk een onderzoek geselecteerd om haar steun aan te bieden, gericht op preventieve mammachirurgie onder leiding van Caroline en Lisette. De toewijding en vastberadenheid van Lisette om zelfs in haar vrije tijd aan dit onderzoek te werken, wordt ten zeerste gewaardeerd door haar collega Caroline, die benadrukt dat dergelijke toegewijde mensen van onschatbare waarde zijn voor de medische gemeenschap.

De keuze voor dit onderzoek komt voort uit Mirjam haar eigen situatie en de bestaande richtlijnen voor preventieve mammachirurgie. Mirjam onderging jaarlijks controles vanaf haar 35e, nadat uit familiair tumoronderzoek was gebleken dat ze 60% kans had op hormoongevoelige tumoren. Ondanks deze regelmatige controles waren drie van haar tumoren blijkbaar al vijf jaar aanwezig, maar waren ze niet zichtbaar. Dit kwam door het dichte borstweefsel, dat de tumoren verborg.

In Nederland geldt dat vrouwen met een BRCA1- of BRCA2-mutatie in aanmerking komen voor preventieve chirurgie volgens de richtlijnen. Echter, er is weinig specifieke informatie beschikbaar over andere indicaties in deze richtlijn. De laatste jaren is de kennis over factoren die het risico op borstkanker gedurende iemands leven vergroten aanzienlijk toegenomen. Dit gaat niet alleen over mutaties in bekende borstkankergenen, maar ook over andere factoren zoals de dichtheid van het borstklierweefsel, zoals bij Mirjam het geval was.

Om een beter beeld te krijgen van wat er in Nederland afspeelt, gaan ze een expert opinion studie doen onder Nederlandse chirurgen om te inventariseren bij welk risico op borstkanker zij een preventieve operatie willen uitvoeren. Ook vragen ze uit waar de grens moet liggen ten aanzien van het risico op borstkanker om een preventieve operatie, en de daarbijkomende risico’s, te rechtvaardigen. Deze studie gaat bijdragen aan hun doel om een gedetailleerdere richtlijn op te stellen ten aanzien van de preventieve chirurgie van de borst, gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Hiermee hopen de onderzoekers de behandeling en zorg voor toekomstige patiënten te verbeteren.

De bijdrage van Mirjam is daarom onmisbaar voor het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis, waar vooraanstaande onderzoekers voortdurend werken aan het ontdekken en toepassen van nieuwe inzichten in de strijd tegen kanker.

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant