Jubilarissen Willy Niesink (r) en Truus Hermans. Foto: Fons Stapelbroek
Jubilarissen Willy Niesink (r) en Truus Hermans. Foto: Fons Stapelbroek

Willy Niesink en Truus Hermans gehuldigd voor 40 jaar kerkkoorzang

Muziek

KEIJENBORG - Omdat het in coronatijd niet mogelijk was, viel dit zondag 15 mei ten deel aan Willy Niesink en Truus Hermans. Beiden hebben 40 jaar gezongen, eerst bij het dameskoor en vanaf 2010 in het Parochiekoor van Keijenborg. 

Tijdens deze feestelijke viering werd aan hen de zilveren Gregoriusspeld en een oorkonde uitgereikt. Door één van de koorleden werden de jubilarissen en hun familie toegesproken. Beiden werden van harte gefeliciteerd en bedankt voor hun trouw aan het koor.

Maar beide dames hebben nog veel meer gedaan voor de kerk. Truus heeft altijd samen met Riet Kleve de gezangen uitgezocht voor de vieringen en ze is ook nog eens bibliothecaris! Dat ze met dit alles gewoon doorgaat is echt een dankwoord waard.

En ook Willy, zij is al vanaf 2010, toen Reina is overleden, koster. En dat houdt heel veel in! Iedereen heeft altijd bewondering gehad voor haar, voor het vele werk en gegeven tijd en zeker ook voor Harrie, haar man. Een huldiging is hier helemaal op zijn plaats.
Jubilarissen, familie, koor, organist en voorgangers werden uitgenodigd dit met een gezellig samenzijn te besluiten, in Dorpshuis De Horst.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Contact Bronckhorst Midden