De coöperatie Toldijk in vroeger tijden. Foto: Archief Historische Vereniging Steenderen
De coöperatie Toldijk in vroeger tijden. Foto: Archief Historische Vereniging Steenderen

Sponsoractie Historische Vereniging Steenderen

Cultuur

Digitaliseren van het ledenblad Zwerfstenen

STEENDEREN - De Historische Vereniging Steenderen (HVS) heeft in samenwerking met Welkoop Toldijk een sponsoractie op touw gezet. Doel van de actie is het aanvullen van een provinciale subsidie, die is verleend voor het digitaliseren van een reeks Zwerfstenen, het ledenblad van de vereniging. Deze week wordt 10% van ieder bestedingsbedrag in de Toldijkse winkel afgedragen aan HVS. Voorwaarde is dat de kassabon samen met de advertentie, elders in deze krant, in de daarvoor bestemde bus wordt gedeponeerd.

HVS neemt deel aan het provinciale project Verhaal van Gelderland. Het project heeft als doel het breed uitdragen van lokale, regionale en provinciale Gelderse geschiedenis. Het digitaliseren van periodieken en jaarboeken maakt die lokale geschiedenis voor een groot publiek toegankelijk.

Met de verkregen subsidie wil HVS haar ledenbladen van voor 2016 laten digitaliseren op een manier waarop ze bereikbaar zijn voor vele geïnteresseerden. De Provincie Gelderland draagt 75% van de kosten, voor de resterende 25% wordt de sponsoractie ingezet.
De Historische Vereniging Steenderen is opgericht in 1992. Na een aanloopperiode verschijnt het ledenblad De Zwerfsteen vier keer per jaar. Een aantal uitgaves is via de website in te zien.
Het project Verhaal van Gelderland tilt de digitalisering op een hoger niveau (OCR), waardoor de inhoud van de ledenbladen digitaal op tekst kan worden doorzocht.
Knip de advertentie uit en deponeer die, samen met de kassabon, in de daarvoor bestemde bus in de winkel! Bij voorbaat bedankt HVS een ieder die bijdraagt aan de actie.


hvsteenderen.nl

Advertenties doorgeplaatst vanuit Contact Bronckhorst Midden