Het KOS-bestuur bestaat uit (vlnr achter) Monique Brinkman, Anne Oldenhave, Mariël Nieuwenhuis, Jolein van Leeuwen, Noor Sloot en Nick Roordink (vlnr voor) Els Carmiggelt, Erik van Roekel, Agnes van Dongen, Marco van Leussen en Eelko Stroet. Foto: Rowald Franck

Het KOS-bestuur bestaat uit (vlnr achter) Monique Brinkman, Anne Oldenhave, Mariël Nieuwenhuis, Jolein van Leeuwen, Noor Sloot en Nick Roordink (vlnr voor) Els Carmiggelt, Erik van Roekel, Agnes van Dongen, Marco van Leussen en Eelko Stroet. Foto: Rowald Franck

Bestuur Kermis en Oranje Stichting ondergaat verjongingskuur

Cultuur

Maar liefst zes bestuursleden krijgen jonge opvolgers

Door Alice Rouwhorst

BAAK - Het bestuur van de Kermis- en Oranje Stichting (KOS) in Baak is op drie leden na compleet vernieuwd. De ervaren bestuursleden hebben plaats gemaakt voor jonge opvolgers, die zich in de afgelopen jaren hadden aangemeld. Met de nodige aanpassingen: zo wordt het voorzitterschap nu ingevuld door een duo: Mariël Nieuwenhuis en Noor Sloot.

De nieuwe, enthousiaste en jonge (velen zijn in de twintig of dertig) bestuursleden van de KOS bruisen van energie en hebben er zin in. “We zijn er voor het dorp, voor jong én oud. We willen behouden wat goed is, tradities niet uit het oog verliezen, maar willen hier en daar een vernieuwend sausje toevoegen”, vertellen de nieuwe voorzitters Mariël en Noor. “Denk aan het vogelschieten en de optocht tijdens de kermis, het klootschieten rondom Koningsdag, het paasvuur. Dat zijn evenementen die staan, daar moet je niks aan willen veranderen. Dat doen we dus ook niet. Vernieuwend was bijvoorbeeld vorig jaar een stratenwedstrijd met de kermis. Wie had de mooist versierde straat? Als aanmoediging om deel te nemen kreeg heel het dorp Baakse vlaggetjes. De Pastoriestraat samen met ’t Baaken kwam toen als winnaar uit de bus en sleepte een barbecue voor de hele straat in de wacht. Dit soort nieuwe acties werkt verbindend en dat is ook onze bedoeling.”

Grootschalige verjonging
Voor een aantal bestuursleden stond het vertrek uit de KOS al eerder gepland of liep de zittingstermijn af in de afgelopen twee jaar. Door de bijzondere omstandigheden rondom corona bleven zij hun taak echter langer vervullen. Maar nu het allemaal weer kan en mag hebben penningmeester Jan Willemsen en secretaris Cindy Meerbeek hun taken formeel overgedragen aan respectievelijk Agnes van Dongen en Jolein van Leeuwen. Ook voorzitter Rowald Franck legde zijn voorzittershamer neer en de plekken van bestuursleden Ron Brink, Ria Kapper en Mira Samberg zijn ingenomen door Nick Roording, Anne Oldenhave, Erik van Roekel en Els Carmiggelt. Alleen de bestuursleden Eelco Stroet, Monique Brinkman en Marco van Leussen blijven hun taak voor de KOS vervullen. Voor vragen kan het nieuwe bestuur altijd terecht bij de scheidende bestuursleden.
Het grotendeels nieuwe bestuur neemt het stokje over in een spannend jaar, omdat de Baakse kermis dit jaar zijn 120ste verjaardag viert en de kermisoptocht zestig jaar bestaat. “Ons streven is dat de mensen in het dorp dit jaar weer een Baakse kermis kunnen vieren zoals in 2019 en de jaren daarvoor. Een gigantisch knalfeest met optocht.”

Nieuwe ideeën, bouw- en loopgroepen
Op vrijdag 17 juni aanstaande zal het nieuwe bestuur zich tijdens een bouwborrel voorstellen aan alle kermiswagenbouwgroepen. “Nadere informatie over deze avond volgt nog. We hopen dat de zestigste kermisoptocht in Baak er één zal worden die wederom van een hoog niveau is. Mochten nieuwe bouw- of loopgroepen zich willen aanmelden, dan kan dat via het secretariaat. Ook voor andere goede ideeën of wensen staan we uiteraard open.”
De vele mogelijkheden van de digitale wereld worden door het KOS-bestuur onder meer benut door het opzetten van een vrijwilligersappgroep. “Mensen die niet in het bestuur willen, maar wel af en toe een steentje willen bijdragen aan activiteiten in het dorp, klein of groot, zitten in deze appgroep. Denk bijvoorbeeld aan het helpen bij het inzamelen van het hout voor het paasvuur, hekken klaarzetten bij evenementen, een vos zijn tijdens een vossenjacht… Voor allerlei dingen hebben we vrijwilligers nodig, afhankelijk van de dingen die we organiseren. Extra handjes kunnen we dus altijd gebruiken. Mensen die in deze appgroep willen kunnen zich hiervoor aanmelden bij het secretariaat (e-mail: secretariaat@baaksekermis.nl). Iemand van het bestuur aanspreken kan natuurlijk ook altijd.”

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant