Boerenbond (circa 1983) aan de St. Janstraat in Keijenborg. Foto: Jan Goossens

Boerenbond (circa 1983) aan de St. Janstraat in Keijenborg. Foto: Jan Goossens

Hengelo 25 jaar geleden

Algemeen

HENGELO - Aan de hand van berichten uit kranten en reclames blikken we terug op gebeurtenissen uit het verleden. Deze week gaan we 25 jaar terug in de tijd naar de eerste maanden van 1999.

Door Willy Hermans

Gebouwen De Bond tegen de grond
Op 1 april 1945 trachtten Duitse soldaten op de vlucht voor de bevrijders het gehele complex van ‘de Bond’ aan de St Janstraat te Keijenborg op te blazen. Dit omdat in het gebouw een enorme hoeveelheid munitie lag opgeslagen. Door de explosie werden diverse families in rouw gedompeld. Nu eind 1998, was er een vredelievende daad voor nodig om de gebouwen te slopen. Eigenaar Eef Janssen had de sloper opdracht gegeven de betonnen kolos, die in de loop der jaren geheel door woningen was ingebouwd ten gronde te richten. Plannen zijn er om op de vrijgekomen grond woningen te bouwen. Het gebouw had een fraaie gevelsteen in de voormuur: “de mens zaait, maar God zal wasdom geven.” Een langdurige en interessante agrarische periode van Keijenborg wordt hiermee afgesloten.

Van Onna wordt Barbier
Bij deze deel ik u mede dat ik kapsalon van Onna voortzet onder de naam ‘de Barbier’, de kapsalon zal toegankelijk zijn voor dames en heren. Ik wil graag de familie van Onna bedanken dat ze mij de gelegenheid geven om deze salon voort te zetten. Tijdens het afscheid van de familie van Onna op 18 januari van 19.00 tot 21.00 uur is er tevens open huis van de aangepaste salon de Barbier. Tot ziens Annemieke Hendriksen.

Jongerenwerkgroep Roemenië houdt weer een aktie
Op 9 januari jl. werd een statiegeld flessenaktie gehouden binnen de bebouwde kommen van Hengelo en Keijenborg. Om 9.30 uur werd bij het startpunt ten huize van Joop Heijink verzameld. Tijdens de pauzes werd hier de inwendige mens voorzien van koffie, thee en koek. Na een korte indeling in wijken, zodat nergens 2x aangebeld zou worden, vertrokken er om 10.00 uur 8 auto’s met vrijwilligers. Jongeren van de Jongerenwerkgroep en leden van de Oost Europa Commissie, deze keer ook bijgestaan door de aspirant jongeren, een pas nieuw opgerichte groep binnen de Commissie Oost Europa Hengelo, of kortweg COEH. 

Dialectavond in Hengel
Uutgaonde van de Dialectkring Achterhoek en de Oldheidkundige Vereniging Hengel wodt d’r op dinsdagaovend 9 febr. in zaal Leemreis in Hengel een dialectaovend e’hollen. Disse aovend steet veur een groot gedeelte in het teiken van de Hengelse schriever Herman van Velzen (Frans Roes).
Het is dit jaor 25 jaor e’leden datte e’storven is. De zunne van Frans Roes zal wat vetellen over ’t werk en leaven van zien vader. Een van de bekendste vehalen van disse schriever zal veur elaezen wodden deur Herman Klein Kranenberg. Ok andere Hengelse schrievers komt an bod zoas Derk van de Döker, de vader van Willem Smeitink, die vrogger een winkel had an de Kastanjelaan, Gradus Geurtsen, die een fietsenmakeri’je had en wonen aan de Varsselseweg. Zien werk zal veur elaezen wodden deur zien zoon.
Ok hedendaagse schriever(sters) komt an ut woord zoas Willem Smeitink, in Hengel better bekend um zien inzet veur ut behold van ut dialect, Jantjen Hendriksen-Lenselink uut Drempt, geboren op ut Hogenkamp in Hengel. Wel bekend van Radio Gelderland. Het belöf un mooie aovend te wodden die zowel in het teiken van vrogger as van de hedendaagse tied steet. Ut begint um 8 uur.
De entree is f 10.—. maor daor is dan een lekker köpken koffie bi’j inbegreppen. Luu, dus harteluk welkom op disse dialectaovend in zaal Leemreis op 9 februari.

Uitbreiding met lakkerij grote noodzaak bij GOMA
Met de verkiezingen voor de Provinciale Staten in aantocht was een delegatie van het CDA op het niveau van provincie en gemeente op bezoek bij GOMA metaalwarenfabriek aan de Ruurloseweg te Hengelo Gld. In 1962 startte G. Oortgiesen samen met A. Teunissen achter café de Zandheuvel in een oud kippenhok een klein bedrijfje in metaalbewerking. In aanvang werd allerhande werk aangenomen. Doch de technische kennis van beide heren dwong hen tot meer. Met het maken van eigen gereedschappen (stempels) werd begonnen met de bewerking van bandstaai.
In een klein overzicht aan de hand van bedrijfsgegevens en grafieken schetste directeur F. Atema de geweldige expansie van GOMA naar het bedrijf van nu met 105 personeelsleden. Om in de moordende concurrentie mee te kunnen komen is het in eigen bedrijf uitvoeren van lakken van halfproducten, wat nu nog uitbesteed wordt, een grote noodzaak. Daarom werd eind 1996 een verzoek richting gemeente gedaan om te mogen uitbreiden. De gewenste uitbreiding (in fasen aan te leggen) zal ongeveer 2500 vierkante meter zijn. Een eerste bestemmingsplanwijziging werd genomen bij raadsbesluit van 22 dec. 1998 en is ter visie gelegd.
Door het oprichten van een eigen lakkerij zullen o.m. het aantal verkeersbewegingen sterk afnemen. Ook het personeelsbestand zal door de oprichting gaan groeien. GOMA is sterk met Hengelo Gld verbonden. Meer dan 50 % van het personeel komt uit Hengelo Gld. Ook de omzet kan gaan stijgen, door contracten die nu al bekend zijn. De milieu-effecten zijn keurig verwerkt in het milieu bedrijfsplan. Door de groei van het bedrijf volgden in 1990 en 1997 forse uitbreidingen. Iets waarop provincie en gemeente duidelijk ja zeiden. De vestiging in het buitengebied was daarmee vastgelegd. De delegatie van het CDA was hier ook van overtuigd, zeker na een rondleiding door het technisch hoogwaardige bedrijf met een goed sociaal beleid. GOMA verwerkt bandstaai en plaat tot halffabrikaten voor de elektronica, verwarming, grafische industrie, groot winkelbedrijf en magazijnen enz. Een sterk punt van GOMA is het meedenken met de klant, ook bij moeilijke opdrachten. Na de Nederlandse markt gaat het bedrijf nu ook de grenzen over, o.a. Duitsland, Oostenrijk enz. Zoals statenlid A. Heersink het uitdrukte, was men overtuigd van de noodzaak tot uitbreiding op de huidige plek. GOMA wacht gespannen af hoe Provinciale Staten zullen reageren op het verzoek tot uitbreiding.

Blijdschap voor 30-jarig Ons Huis
Vrijdag 29 januari jl. was het een feestdag voor Ons Huis. Op de kop af 30 jaar bestaan en dit blij en feestelijk kunnen vieren in een uitgebreid en gerenoveerd gebouw. Voorzitter G.J. Wenneke stak die blijdschap dan ook niet onder stoelen of banken en memoreerde in zijn toespraak over verleden, heden en toekomst dan ook aan de belangrijkheid van het gebouw als ontmoetingsplaats van de Hengelose gemeenschap.

Oud-Hengeloër Peter van Onna componist
Peter van Onna, oud-inwoner van Hengelo Gld is de muziek ingegaan. Na een succesvolle studie op klassieke gitaar, begon hij zich te ontwikkelen tot. componist. Al talrijke werken zijn van zijn hand en ook uitgevoerd. Onlangs kreeg hij een opdracht van de artistiek directeur van het Residentie-orkest om een stuk te componeren voor blazerskwartet dat op Prinsjesdag in de Ridderzaal ten uitvoer zal worden gebracht. Ook kreeg hij de opdracht voor het Residentie-orkest een volledig werk te schrijven voor het jaar 2001. Met jonge vakgenoten is hij uitgenodigd voor de Wereld Muziekdagen in Roemenië.

Schoenmode Hermans vestigt zich in Hengelo Gld
Al sinds 1958 is de naam Hermans en schoen aan de Keijenborg verbonden, doch hier komt verandering in omdat de huidige eigenaresse Elise Wiendels-Hermans medio februari de schoenenzaak van Tacx Schoenmode aan de Raadhuisstraat te Hengelo Gld overneemt. 

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant