Hendurk en Geesje zorgden voor Twents vermaak. Foto: Fons Stapelbroek
Hendurk en Geesje zorgden voor Twents vermaak. Foto: Fons Stapelbroek

KBO Keijenborg opent nieuw seizoen

Algemeen

KEIJENBORG - De KBO Keijenborg is het nieuwe seizoen begonnen met de door corona uitgestelde jaarvergadering en een Twents optreden van Hendurk en Geesje. De middag werd tot grote vreugde van het bestuur druk bezocht. Maar liefst 65 leden waren aanwezig, waarmee zij volgens de voorzitter hun betrokkenheid bij de KBO toonden.

Na de verplichte coronacheck bij binnenkomst en ontvangst met koffie/thee, heette de voorzitter de aanwezige leden van harte welkom. Hij gaf een korte terugblik op het jaar 2020, waarin na maart niet veel meer mogelijk was en herdacht de overleden leden door hun namen te noemen en een kaars aan te steken. Vervolgens werd na een moment stilte een gedicht voorgedragen.
De leden keurden de notulen van de jaarvergadering en het jaarverslag 2020 goed. De penningmeester  gaf vervolgens een duidelijke uiteenzetting van de financiële cijfers van de jaarrekening 2020, die op een groot scherm werden geprojecteerd. De kascommissie bracht verslag van haar controle, zij hadden geen onregelmatigheden geconstateerd en stelde de vergadering voor het gevoerde beleid van 2020 goed te keuren. Dit werd met applaus bevestigd waarna de voorzitter de penningmeester bedankte voor het goede beheer van de financiën.

Bestuursverkiezing
In het bestuur waren Paulien Jansen en Francy Wicherink aftredend en herkiesbaar. Er hadden zich geen tegenkandidaten gemeld en zij werden met applaus herbenoemd. Voor de in 2020 ontstane vacature had Ria Boers zich kandidaat gesteld, ook zij is toegetreden tot het bestuur.
Na een korte pauze werd het nieuwe seizoen geopend met een optreden van het Twentse duo Hendurk en Geesje. Onder het genot van een drankje en hapje werden de aanwezigen vermaakt met anekdotes en liedjes en werd een heuse klompenmodeshow gehouden. Tegen half vijf ging iedereen tevreden huiswaarts.

Het was druk bij de jaarvergadering van KBO Keijenborg. Foto: Fons Stapelbroek

Advertenties doorgeplaatst vanuit Contact Bronckhorst Midden