<p>Tegenstanders van hoge windturbines roerden zich tijdens de commissievergadering over de rapportage van Pon en Telos. Foto Liesbeth Spaansen</p>

Tegenstanders van hoge windturbines roerden zich tijdens de commissievergadering over de rapportage van Pon en Telos. Foto Liesbeth Spaansen

Insprekers krijgen weinig tijd voor grote zorgen

Laatste woord nog niet gezegd over industriële windturbines

Door Henk Klein Holte

BRONCKHORST - Zorgen om de gezondheid, soms zeer emotioneel geuit, vormden de meest gehoorde reden om industriële windturbines in Bronckhorst niet te zien zitten. Ook zaken als aantasting van het landschap en negatieve effecten op de natuur en rust in hun gemeente baarden het dertigtal insprekende inwoners die zich hadden gemeld voor de raadscommissievergadering van dinsdag 18 mei, grote zorgen.

Op 1 juli besluit de gemeenteraad over de kaders voor windenergie. Daarvóór is er eind juni nog een raadscommissie die inhoudelijk voorwerk zal doen. Vorige week ging het over de uitkomsten van het Pon en Telos-onderzoek dat de gemeente liet uitvoeren om de temperatuur onder de bevolking te meten. De thermometer gaf echter voor de windenergie-gezinde een koortsachtige uitslag: 75 procent van de respondenten bleek faliekant tegen de komst van die turbines.

Luuk Preijde (PvdA) wilde de cijfers graag nuanceren. “Ik vind 3.000 ingestuurde enquêtes op 16.000 huishoudens niet voldoende om dat percentage te vertalen, ook niet naar 66 procent van de totale bevolking. Daar heb ik mijn vraagtekens bij.”

Maar de tendens was door alle inspreekreacties - die vanwege het grote aantal moesten worden gedaan binnen een ingekorte spreektijd van twee in plaats van vijf minuten - alles bij elkaar negatief ten opzichte van de wind. Het geluid, met name de lage frequentie, van molens op te korte afstand van de woningen, maar ook de slagschaduw en de lichten werden genoemd als minpunten. En de visuele aspecten, de negatieve invloed op het landschap werden naar voren gebracht. Met haast telkens als conclusie: ‘We zijn voor groene energie, maar tegen windmolens. We willen ze niet in Bronckhorst.’

En daarbij gaven diverse insprekers aan niet te spreken te zijn over de communicatie en informatievoorziening vanuit de gemeente. “We worden niet of nauwelijks gehoord als het gaat om grote, complexe onderwerpen”, vond Gerrit Kempers van de Dorpsraad. De communicatie met de gemeente verloopt bijzonder slecht en traag en het voelt als een denigrerende afwijzing. Na een gesprek is het: een vinkje bij ‘dorpsraad geïnformeerd’ en klaar.”

Waar meer draagvlak voor lijkt is zonnepanelen op de vele daken in het buitengebied. Maar bekend is dat het netwerk de grote hoeveelheid teruggeleverde stroom niet aankan. “We hebben in de Achterhoek het slechtste energienetwerk. Zorg dan dat dát goed wordt. Want ook de Agem zegt dat we hier met alleen zonne-energie al genoeg kunnen opwekken.”

Eric Assink haakte daar in zijn betoog op in: “Eigenlijk is bijna alles wat ik wilde zeggen al gezegd. Maar er worden megasubsidies verstrekt voor die windprojecten. Steek dat geld maar in een toekomstbestendig netwerk! En wat mij verbaasde is dat de enquête vóór de expert-avonden werd gehouden. En ik ben mij erin gaan verdiepen: mij is duidelijk geworden dat naar het hoogspanningsstation bij Langerak wordt gekeken om daar de windturbines op aan te sluiten.”

Ook Marja Hartman, namens LTO West-Achterhoek wees op het netwerkprobleem: “Zonneparken betekent dat wij de broodnodige productieruimte moeten inleveren. Met zon op het dak halen we het energiedoel voor 2030 echt wel. Maar de infrastructuur daarvoor is niet op orde. ”Zij riep op naar goede alternatieven te kijken voor boerenerven. Dan zijn grote windturbines niet nodig, maar volstaan bijvoorbeeld kleine boerderijmolens (20-25 meter hoog, red.).”

Er werd meermaals gewezen naar wethouder Paul Hofman. “De wethouder vindt de energietransitie belangrijker dan leefbaarheid voor mens en dier. Ondanks een duidelijk nee van de meerderheid in het Pon-onderzoek blijft de wethouder sturen op hoge windmolens. U kunt als raad maar één besluit nemen: onthef de wethouder van zijn opdracht van de energie-transitie”, riep Henk Wentink op, die meteen ook een oproep deed om deel te nemen aan de stille tocht op 25 mei naar het gemeentehuis in Hengelo.

Charles den Tex uit Varssel kondigde aan een nieuwe politieke partij in Bronckhorst te starten. De thrillerschrijver wil aan de gemeenteraadsverkiezingen deelnemen met Bronckhorst Windturbine-Vrij. “Ik wil hier wijzen op het Verdrag van Aarhus, waarin staat dat een project pas mag worden vergund als vooraf wetenschappelijk is vastgesteld dat de gezondheid van de mens en zijn omgeving wordt beschermd of verbeterd. De uitspraak van de wethouder: ‘Het gaat pijn doen’ betekent dus dat er iets gebeurt dat verboden is bij Europese wetgeving. De gemeente zou dus aansprakelijk worden gesteld: Niet doen!”

De raadscommissieleden lieten weten de uitkomsten van het onderzoek serieus te willen nemen en mee te wegen bij de kaderstelling in juni/juli. En dat de zorgen die zijn uitgesproken worden gedeeld. Wilko Pelgrom (fractievoorzitter van het CDA) was het meest uitgesproken. “We hechten heel veel waarde aan het hoge percentage ‘tegen windmolens’. Het college geeft de inwoners nog niet het gevoel deze uitslag serieus te nemen. Waar we nu staan is geen visitekaartje voor onze gemeente”, wees Pelgrom ook nog op de klachten over de communicatie.

Paul Hofman benadrukte in zijn betoog dat er nog geen enkel concreet initiatief ligt voor windturbines. “Dat wordt wel eens gesuggereerd maar daar is absoluut geen sprake van! En wij hechten wel degelijk aan de mening van de inwoners. U zult dat zien aan de kaders in ons collegevoorstel”, beloofde Hofman. “De expert-meetings en de enquête waren met alle beperkingen de beste manier om de meningen te peilen. Er zijn ook nog interviews gehouden en er is een ruimtelijke analyse uitgevoerd en met al die informatie willen we u als raad in positie brengen om de ‘kader-stellende’ rol te pakken.”

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden