‘Ik ben voorstander van zelf het roer in handen nemen’
<p>Andre Arfman is de nieuwe kartrekker van proefboerderij De Marke. Foto</p>

Andre Arfman is de nieuwe kartrekker van proefboerderij De Marke. Foto

‘Ik ben voorstander van zelf het roer in handen nemen’

HENGELO/VORDEN - Andre Arfman (36) uit Vorden trekt per 1 december de kar bij Agro-innovatiecentrum De Marke. Officieel is hij per die datum voorzitter van Coöperatie De Marke. De organisatie die het Agro-innovatiecentrum gaat exploiteren.

“Ik merk dagelijks dat er veel op de agrarische sector afkomt. Als sector moet je een manier zoeken hoe je daarmee omgaat en daar zoveel mogelijk zelf invulling aan proberen te geven. Dat spreekt me ook zo aan bij Agro-innovatiecentrum Marke. Wij moeten er, als boeren in de oostelijke regio, samen de schouders onder zetten. Ik ben er voorstander van zelf het roer in handen te houden.”

“Een van mijn doelen is de coöperatie in oprichting neer te zetten en te laten draaien en te zorgen voor voldoende leden. In 2021 moeten we daar een behoorlijke stap in hebben gezet. Verder wil ik dat de coöperatie meerwaarde biedt voor onze leden en dat het lidmaatschap ook daadwerkelijk wat gaat brengen”, vervolgt de nieuwe voorzitter. “Ik hoop dat er over vijf jaar een organisatie staat met enthousiaste leden en dat we een organisatie van betekenis zijn, waar ook vanuit beleidsbepalers naar gekeken wordt.”

Boerenhanden
De Marke in boerenhanden is een goed voorbeeld van zelfsturing, meent Arfman. “We willen de toekomst van het landbouwkundig praktijkonderzoek veilig stellen. Of het lastig is, moet blijken. Vijfduizend euro inleggeld is voor boeren best een redelijk bedrag, maar het is een belegging die zijn waarde behoud.” Boeren en bedrijven maken het zo mede mogelijk dat Coöperatie De Marke het proefbedrijf kan overnemen. Ongeacht hoeveel mensen bijdragen, 51 procent van de zeggenschap blijft bij de boeren, zegt de melkveehouder. “Leden melkveehouders beslissen dus op welk onderzoek we ons richten. Onderzoek vraaggestuurd vanuit de leden, maar ook onafhankelijk en transparant, daar hecht ik aan en daar wil ik me voor inzetten.”

Praktijkvraagstukken
Het is belangrijk zelf aan de slag te gaan met praktijkvraagstukken. Er liggen uitdagingen op het gebied van stikstof, biodiversiteit, water en klimaat, dat kan niemand zijn ontgaan. Arfman specificeert: “Bijvoorbeeld hoe ga je uitspoeling van nutriënten tegen? Of hoe ga je om met droogte? Bij De Marke kijken we vooral naar hoe het wel kan en niet naar hoe het niet kan. Of hoe het beter kan en of er winst te behalen is. Bijvoorbeeld via management, innovatie of nieuwe technieken. Om te weten of een bepaalde maatregel of verandering gevolgen heeft, moet er een plek zijn waar je kunt experimenteren. De Marke moet een platform bieden voor het uitwisselen van ideeën en ervaring. Wat ging goed en wat ging minder goed? Ook kun je zo onderzoeken hoe zaken worden vertaald naar het boerenerf. De samenwerking met Vereniging Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers is daar een goed voorbeeld van. Wil je de agrarische sector in het oosten behouden, dan moet je investeren in onderzoek, kennisontwikkeling en innovatie.”

Andre Arfman is getrouwd met Marjolein. Hij runt samen met zijn ouders een melkveehouderijbedrijf in Vorden. Ze melken 185 melkkoeien en hebben 85 hectare in gebruik. Het bedrijf doet aan agrarisch natuurbeheer en wekt energie op via zonnepanelen. Daarnaast werkt hij als bedrijfsadviseur landbouw bij Alfa Accountants. In zijn spaarzame vrije tijd voetbalt Andre graag en is hij betrokken bij voetbalvereniging Ratti.

Over De Marke
Agro-innovatiecentrum De Marke in Hengelo (Gld) is een melkveeproefbedrijf voor wetenschappelijk landbouwkundig onderzoek. Onderzoeksterreinen op deze unieke locatie in de Achterhoek: stikstof, fosfaat, klimaat, biodiversiteit, bodemkwaliteit, waterkwaliteit, grondgebondenheid, kringlooplandbouw, et cetera. De Marke beschikt over een periode van dertig jaar aan data en ervaring. Zie ook www.demarke.eu.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden