KBO-PCOB Hengelo blikt met genoegen terug en vooruit

HENGELO - Op de jaarvergadering van KBO-PCOB Hengelo, die gehouden werd op woensdag 13 februari in hotel Leemreis, kon KBO-PCOB met plezier terugzien op 2018, het jaar waarin haar 50-jarig bestaan werd gevierd. Maar na afhandeling van een stevige agenda werd ook met vertrouwen gekeken naar het nieuwe verenigingsjaar.

Het jaarverslag over 2018 werd door secretaris Jo van Aken-Verheij voorgelezen en de aanwezige leden constateerden met genoegen dat het een mooi verenigingsjaar was geweest met veel activiteiten en nuttige informatie bijeenkomsten. De viering van het 50-jarig jubileum in oktober was natuurlijk het hoogtepunt in dit verenigingsjaar.
Financieel bleek KBO-PCOB Hengelo kerngezond, hoewel door de jubileumviering de reserve wel enigszins was aangetast. Lof van de kascommissie voor penningmeester Herman Gosselink. De boekhouding zag er volgens de commissie perfect uit.
Bestuurlijk was KBO-PCOB 2018 ook goed doorgekomen, maar op dit onderdeel mag de toekomst wel met enige zorg tegemoet worden gezien. Evenals bij zusterorganisaties in de regio bleek het vinden van opvolgers voor bestuurstaken een erg groot probleem.
Belangenbehartigers voor senioren worden primair natuurlijk gezocht binnen de doelgroep, waarbij leeftijd en enige ervaring een rol spelen. En heel veel senioren zijn op vele terreinen toch al actief. Met als gevolg dat na vele pogingen geen kandidaten voor opvolging van de drie aftredende dagelijks bestuursleden werden gevonden.
Om KBO-PCOB Hengelo met veel prachtige activiteiten en fijne onderlinge contacten toch een kans op een goede toekomst te geven, zegden de scheidende bestuurders toe tenminste één jaar op hun post te blijven en alles in het werk te stellen opvolgers te vinden. Daarbij werd bij herhaling een dringend beroep op alle aanwezige leden gedaan oren en ogen de kost te geven. Ken je een geschikte kandidaat in je omgeving: tip het bestuur en dan komt die in actie om deze kandidaat over de streep te trekken. Een fijne steun vond het bestuur in de persoon van Marijke Arnold, die met directe ingang de ledenadministratie gaat verzorgen, hetgeen een duidelijke taakverlichting betekent.

Namens het provinciaal bestuur gaf Ria Aartsen een toelichting op de jongste ontwikkeling op provinciaal en landelijk gebied, waarbij de inpassing van diverse onderdelen en taken na de fusie tussen KBO en PCOB in het oog sprongen.

KBO-PCOB Hengelo werkt binnen de gemeente Bronckhorst nauw samen met haar zusterafdelingen in Drempt, Hummelo en Keppel, Keijenborg en Vorden. Veel activiteiten ten aanzien van voorlichting en ontwikkeling worden gezamenlijk georganiseerd uitgevoerd.
Het Senioren Convent Bronckhorst is de paraplu boven alle seniorenorganisaties in de gemeente en gesprekspartner voor belangenbehartiging bij Gemeentebestuur, Openbaar Vervoer maatschappijen en Woningbouwcorporaties. De leden werden over de jongste contacten bijgepraat.

Meer berichten