Markenheem heeft het Mariakapelletje in Keijenborg overgedragen aan St. Jan. Foto: PR
Markenheem heeft het Mariakapelletje in Keijenborg overgedragen aan St. Jan. Foto: PR

Overdracht Mariakapelletje Keijenborg

Algemeen

KEIJENBORG - Nadat Markenheem het verzorgingstehuis Maria Postel in Keijenborg had gesloten bleef het Mariakapelletje achter. Via advies van de Dorpsraad heeft Markenheem vorige week woensdag het kapelletje overgedragen aan het Schuttersgilde St. Jan. Dat gebeurde nadat onder toeziend oog van de notaris de akten waren ondertekend.

Geschiedenis
In 1926 werd het verzorgingstehuis Maria Postel in gebruik genomen, mede dankzij inspanningen van pastoor Thuis. Maria Postel is destijds opgezet als bewaarschool, naaischool en huishoudschool. Daarnaast ook als opvang voor zieken en bejaarden en een mede onderkomen voor kostheren en kostdames.
Het Mariakapelletje doet nog denken aan de sacramentsprocessie die hier werd gehouden. Vanaf 1927 tot de midden jaren zestig werd er een processie gehouden op de eerste zondag van juli. Deze processie liep door de tuin van Maria Postel. Het pad liep ongeveer, waar nu de aanleunwoningen staan.
Het schuttersgilde St-Jan heeft in haar verenigingsstatuten staan te zorgen voor tradities in het dorp. Samen met de Vrienden van Maria Postel zal het Gilde de zorg voor het kapelletje op zich nemen, zodat dit kapelletje in ere gehouden kan worden.
En voor de snelle rekenaars onder ons, 2017 is dus een jubileumjaar voor het kapelletje. Het Gilde zal later dit jaar op een gepaste wijze aandacht geven aan het Mariakapelletje.

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant