Linksaf op de rotonde in Toldijk tijdens het praktisch verkeersexamen is het lastigste onderdeel van de route. Aan de overkant beoordeelt een controleur de verrichtingen van de basisschoolleerling. Automobilisten zijn via matrixborden gewaarschuwd en daardoor extra alert. Foto: Alice Rouwhorst

Linksaf op de rotonde in Toldijk tijdens het praktisch verkeersexamen is het lastigste onderdeel van de route. Aan de overkant beoordeelt een controleur de verrichtingen van de basisschoolleerling. Automobilisten zijn via matrixborden gewaarschuwd en daardoor extra alert. Foto: Alice Rouwhorst

Verkeersdiploma op zak

Vervoer

STEENDEREN/TOLDIJK – De leerlingen van groep 8 van basisschool De Rank in Toldijk en leerlingen van groep 7 en 8 van de Pannevogel in Steenderen hebben dinsdag 23 mei het praktisch fietsverkeersexamen van Veilig Verkeer Nederland (VVN) afgelegd. Alle 78 kinderen deden dat met een gezonde dosis spanning, al zeiden de meesten dat ze niet zenuwachtig waren. Ze konden aan het eind van de ochtend weer rustig ademhalen, want ze waren allemaal geslaagd.

Door Alice Rouwhorst

De kinderen van De Rank hadden al een fietstocht van school naar de start bij sporthal Het Hooge Wessel in de benen zitten toen ze om negen uur aan de tien kilometer lange route begonnen. Deze bracht ze door de kern van Steenderen langs de Toldijkseweg weer terug naar hun dorp. Via een paar straten door Toldijk ging de uitgepijlde fietsroute over het fietspad langs de drukke Zutphen-Emmerikseweg naar Baak. Ook hier fietsten de kinderen door het dorp om vervolgens via de rotonde en het fietspad langs de L. Dolfingweg weer naar Steenderen terug te keren. De vijftig leerlingen van de Pannevogel startten nadat het laatste koppel van De Rank was weggefietst. Na een kleine twee uur was iedereen klaar en konden de scores geteld worden.

Gevarieerde route
Volgens een aantal kinderen was de examenroute met de nodige uitdagingen een makkie. Veel kruisingen, wegen van rechts en met name de drukke rotondes op de ZE-weg waren toch best lastig. Zeker in Toldijk, waar linksaf op de rotonde, de derde afslag op de rotonde betekent en niet direct linksaf, want dat levert een gevaarlijke spookrijderssituatie op. De (tegen)wind vergde de nodige inzet van de kinderen, die merendeel op een gewone fiets fietsten. Trappen geblazen dus en ondertussen goed opletten, rechts blijven fietsen, naar links en rechts kijken, hand uitsteken, rechts voorrang verlenen. Vrijwillige controleurs onderweg, bestaande uit (groot)ouders, hielden de kinderen in de gaten en gaven ze complimenten voor hun juiste fietsgedrag en daar waar nodig een enkele aanwijzing. Automobilisten op de ZE-weg werden via matrixborden, belangeloos geplaatst door Keiser Verkeerstechniek uit Zelhem, gewaarschuwd voor het fietsverkeersexamen.

Fietskeuring
Alvorens de kinderen mochten starten werd hun fiets snel en vakkundig gekeurd door Thijs Bleumink van de gelijknamige fietswinkel uit Vorden. Hij controleerde op een aantal belangrijke zaken, zoals werkende verlichting en remmen, vastzittende handvatten, goede en gevulde banden, een soepel draaiend stuur en reflectoren op de pedalen. Over het algemeen waren de fietsen in goede conditie. Verder viel hem op dat de fietsen van de kinderen van groep 8 vaak beter waren. Simpelweg omdat zij al over een nieuwe tweewieler beschikten met het oog op het fietsen over een aantal weken naar de middelbare school. Voor Bas Wennink, directeur van de Pannevogel is dit een belangrijke reden om deel te nemen aan het praktisch verkeersexamen. “Ze moeten straks een eind fietsen naar hun nieuwe school. Veilig gedrag in het verkeer is dan belangrijk.”

Medewerking van velen
Het is geen vanzelfsprekendheid dat basisschoolkinderen een praktisch verkeersexamen kunnen afleggen. Daar gaat een hele organisatie aan vooraf en zijn de nodige mensen en hulpmiddelen voor nodig. “Verkeer is een verplicht vak op school. Elke school bepaalt zelf hoeveel ze daar aan doet. Het is goed om het met een toets af te sluiten. Dat vergt wel de nodige organisatie. De school moet dit zelf regelen. Bovendien moet het passen in de schooltijd. Daarom is het des te fijner dat deze schoolkinderen de gelegenheid krijgen om het geleerde in praktijk te brengen”, zegt Gerhard ten Have, bestuurslid VVN Bronckhorst. Hij is zeer tevreden over de medewerking van verschillende partijen, waaronder de politie. “Eerder was het praktische fietsverkeersexamen een hele happening, ook voor de politie. Dat is het nu niet meer met een terugtrekkende overheid. Daarom ben ik des te blijer dat de politie van Achterhoek West, Doetinchem aanwezig is.” Politieagent Fred Niesink was samen met twee tweedejaarsstagiaires van het Graafschap College, opleiding Handhaving, Toezicht en Veiligheid aanwezig. Zij assisteerden bij de fietscontrole en de start, terwijl Niesink zelf duidelijk aanwezig was op de route in de politieauto. “Hun aanwezigheid onderstreept de importantie van het examen. Want verkeer hoort bij de samenleving en daar veilig aan deelnemen moet je leren.”

Praktijkexamen is belangrijk
Bij de Pannevogel is Klaas Leutscher als oud-leraar en tegenwoordig als vrijwilliger van de basisschool een belangrijke spil in het web. Hij organiseerde het verkeersexamen al jaren en doet dat nu nog steeds. Waarom? “Omdat ik het leuk vind én omdat het belangrijk is. Ouders vinden dat ook. In het begin deden we één jaar theorie- en praktijkexamen en dan een jaar niet. Ouders vroegen zich af waarom we niet elk jaar een examen konden houden. Dat was voor mij een teken aan de wand. Sindsdien is er elk jaar een praktijkexamen. Over de route zijn de ouders heel tevreden. Met name de rotondes op de ZE-weg. Daar leren de kinderen echt van. Het wordt steeds drukker op de weg en juist op die weg ervaren de kinderen dat. In het dorp komen ze daarbij vergeleken amper een auto tegen.”

Fietshelm dragen
Veilig deelnemen aan het verkeer wordt niet alleen bepaald door gedrag, maar ook door deugdelijk materiaal. Naast de fietscheck pleit Ten Have voor het dragen van een fietshelm door de kinderen. “Ik ben niet perse voor een verplichte draagplicht, maar het is wel goed om het dragen van een fietshelm langzaam in te laten burgeren. Het praktisch fietsverkeersexamen van VVN is daar zeer geschikt voor. Een helm kan heel veel hersenletsel voorkomen.”

Het praktisch verkeersexamen start met een fietscheck. Foto: Alice Rouwhorst
Deelnemers aan het praktisch verkeersexamen krijgen aanwijzingen van een controleur op de route. De politie surveilleert op de route gedurende het examen. Foto: Alice Rouwhorst

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant