De N814, Wehlseweg, waar de eerste tijdelijke landbouwsluis wordt geplaatst tussen de ophaalbrug over de Oude IJssel en de toeristische opstap plaats (TOP). Foto: Liesbeth Spaansen

De N814, Wehlseweg, waar de eerste tijdelijke landbouwsluis wordt geplaatst tussen de ophaalbrug over de Oude IJssel en de toeristische opstap plaats (TOP). Foto: Liesbeth Spaansen

Start aanleg tijdelijke landbouwsluis N814 op 20 maart

Vervoer

LAAG-KEPPEL - Op 20 maart 2023 start provincie Gelderland met het aanleggen van de landbouwsluis in Laag-Keppel. Vanaf 20 maart wordt de N814 Wehlsedijk en Keppelseweg in delen afgesloten voor al het verkeer. Alleen landbouwvoertuigen en (brom)fietsers kunnen de landbouwsluis passeren. Het plaatsen van de landbouwsluis is een proef, onderdeel van de gebiedsgerichte aanpak Hummelo/Laag-Keppel.

Proef tijdelijke landbouwsluizen 
De tijdelijke landbouwsluis wordt aangelegd in verschillende periodes op verschillende locaties als onderdeel van een proef. Als eerste wordt een landbouwsluis geplaatst op de Wehlsedijk, tussen de ophaalbrug over de Oude IJssel en de TOP (toeristische opstap plaats). De tweede locatie voor de landbouwsluis is op de Keppelseweg, net voor de rotonde Eldrikseweg/Barlhammerweg.

Planning
De werkzaamheden op de eerst proeflocatie op de Wehlsedijk start op 20 maart 2023. De proef met de landbouwsluis op deze locatie loopt tot 20 juni 2023. Op die dag wordt de landbouwsluis verwijderd. De plaatsing van de landbouwsluis op de tweede proeflocaties aan de Keppelseweg is op 21 augustus 2023. Die proef loopt door tot 20 november 2023 en wordt dan verwijderd. In de periode tussen 20 juni 2023 en 20 augustus 2023 is er geen landbouwsluis op de N814.

Omleiding doorgaand verkeer
Het doorgaande gemotoriseerde verkeer wordt tijdens de werkzaamheden en gedurende de proef met de landbouwsluis omgeleid via de Rijksweg, Keppelseweg en Europaweg (N317) en de Liemersweg (N813) in beide richtingen. Dit wordt aangegeven met bebording.

Fietsers
Fietsers kunnen gedurende de werkzaamheden gebruik blijven maken van het fietspad en worden ter plaatse langs de werkzaamheden geleid. Ook nadat de landbouwsluis is geplaatst als proef kunnen fietsers gebruik blijven maken van de weg.

Meten is weten
Provincie Gelderland meet met deze proef de effecten van het afsluiten van de N814 voor het doorgaande verkeer op de overige wegen in het gebied. Er wordt gemeten met telslangen op het wegdek. De uitkomsten van de metingen geven inzicht of de aannames vanuit de berekeningen in de praktijk ook zo zijn. De meetresultaten worden besproken in een ambtelijke projectgroep waarin vertegenwoordigers van provincie Gelderland en gemeenten Bronckhorst, Doetinchem en Zevenaar zitten. Ook worden de resultaten met de klankbordgroep Gebiedsgerichte aanpak Laag-Keppel besproken. Dat advies wordt meegenomen in de verdere afwegingen om te komen tot een definitieve oplossing voor een verbeterde verkeerssituatie op de Dorpsstraat en Hummeloseweg. Uiteindelijk worden de definitieve resultaten van de proef voorgelegd aan B&W van Bronckhorst en Gedeputeerde Staten van Gelderland.

Werkzaamheden landbouwsluis Barlhammerweg 
Op de Barlhammerweg in Bronckhorst en Doetinchem wordt op 20 maart 2023 een definitieve sluis geplaatst. Deze sluis maakt geen onderdeel uit van de proef. Door de plaatsing van deze sluis neemt de hoeveelheid verkeer op de Barlhammerweg flink af. Alleen landbouwvoertuigen en (brom)fietsers kunnen de landbouwsluis passeren. Daarmee wordt het rustiger op de Barlhammerweg, Eldrikseweg en Dorpsstraat en neemt de verkeersveiligheid toe. De werkzaamheden voor de plaatsing van de sluis duren ongeveer een week.

Gebiedsgerichte aanpak Hummelo/Laag-Keppel
De proef met het plaatsen van tijdelijke landbouwsluizen maakt onderdeel uit van het project Gebiedsgerichte aanpak Hummelo/Laag-Keppel. Provincie Gelderland en gemeenten Bronckhorst, Doetinchem en Zevenaar werken hierin met leden van de klankbordgroep voorstellen uit voor een verbeterde verkeerssituatie in Hummelo en Laag-Keppel. Samen willen zij de verkeersveiligheid en leefbaarheid op en langs deze wegen verbeteren. Meer informatie over het project is te lezen op de website.


www.gelderland.nl/wegwerkzaamheden/n814-hummelo-laag-keppel

Advertenties doorgeplaatst vanuit Contact Bronckhorst-Midden