A Kapella verleent medewerking aan de kerstavonddienst. Foto: PR
A Kapella verleent medewerking aan de kerstavonddienst. Foto: PR

Thema kerstavonddienst Dorpskerk Wichmond: Licht in de nacht!

Religie

WICHMOND – Op de kerstavond klinkt in Wichmond de midwinterhoorn. Enkele leden van de midwinterhoorngroep d’Olde Roop uit Zelhem nodigen, met hun spel, iedereen uit de kerstviering bij te wonen. Bij deze van harte uitgenodigd voor de dienst in de Dorpskerk, aanvang 20.00 uur.

Werkzaam in Oldenzaal maakte ds. Wim Blanken kennis met de traditie van het midwinterblazen. In de weken die aan kerst vooraf gaan, klinken in Twente de weemoedige tonen van de midwinterhoorn. Een eeuwenoud gebruik. Sinds mensenheugenis speelt in deze tijd van het jaar de vraag: zal de zon zich wenden? Toen mensen voor hun levensonderhoud nog sterk afhankelijk waren van de natuur werden deze wisselingen in de natuur intensief beleefd. In oude tijden wachtte men gespannen het moment af dat de zon door haar diepste dal was en weer aan haar tocht omhoog begon. Het feest van de zonnewende was het hoogtepunt van deze cyclus: in de donkerste tijd van het jaar vierde men de terugkeer van het licht. Vanaf dat moment herwon de zon haar kracht, zodat ze de afgestorven natuur weer tot leven kon wekken. Een en ander was echter niet vanzelfsprekend, tussen de zon en de machten van de duisternis, meende men, vond een titanengevecht plaats. Stel je voor dat de zon uit zou blijven, ’t af zou leggen! De unieke klank van de midwinterhoorn is een indringende roep om licht!

De dienst heeft bovengenoemd thema: Licht in de nacht. ‘Nacht’ heeft ook symbolische betekenis. “Nacht staat symbool voor een lichaam dat je in de steek laat, voor het verdriet om het verlies van een liefste, associeer ik met gebrek aan zin en betekenis”, zegt ds. Blanken. “Zo heeft iedereen zijn of haar nacht, kent een ieder momenten dat je in het duister rondtast. De kerstnacht is een gewone nacht tót op het moment dat in de kerstgeschiedenis de herders een licht opgaat. In het duister verschijnt een engel. In de bijbel een boodschapper van licht en leven, God zelf, maar dan op een lichtsterkte die onze ogen kan verdragen, zij het niet al te lang. De boodschap luidt: God ziet naar ons om!”

Huub Oosterhuis zegt het zo:

Gij die in den beginne hebt geroepen: lícht
en de duisternis vluchtte, dág en de nacht
kromp ineen: ménsen en uit het onbestaanbare
werden wij mensen.

Gij die zin gegeven hebt aan ons bestaan, 
Gij die ons verwarmd hebt, voer ons terug 
naar de oase van Uw wil, stel Uw bedoeling 
veilig. 

Grondvest opnieuw dit huis vol mensen, 
deze aarde. Tot vrede strekke ons Uw naam: 
“Ik zal er zijn.”

Er is iemand geboren die Gods’ liefde een gezicht, handen en voeten geeft. Die een streep door het verleden zet, doemdenken geneest, iemand vooruit doet lopen op later en nu al veranderd leven. Immanuel! De toekomst is aan de liefde, de vergeving, de vrede waardoor het kribbekind zich in Gods ogen onsterfelijk maakte, de macht van het duister brak en breekt. “Het kerstevangelie is een visioen: God en mensen hebben elkaar gevonden. Zolang we dat nog niet zien, moeten we het horen. Zolang gelooft een christen niet zijn ogen, maar zijn oren. Ik wens u oren toe die het geboortebericht opvangen, een hart dat dit bericht verstaat”, besluit ds Wim Blanken, gastvoorganger. “Ik prijs me gelukkig dat de dames van A Kapella hun medewerking aan deze feestelijke viering verlenen! Frans Konincks is onze organist, begeleidt onder meer de gemeentezang. We lezen, behalve Jesaja 9:1-6, het kerstevangelie naar Lukas. Een gezegend kerstfeest gewenst!”

Advertenties doorgeplaatst vanuit Contact Bronckhorst-Midden