Het ontbijt op de startzondag van vorig jaar (2022). Foto: PR

Het ontbijt op de startzondag van vorig jaar (2022). Foto: PR

Startzondag beide Steenderense kerken met ontbijt

Religie

STEENDEREN - Op zondagmorgen 3 september beginnen de beide kerken van Steenderen samen het kerkelijk seizoen met een startdienst in de Remigiuskerk. Deze kerkdienst wordt om 9.15 uur voorafgegaan met een gezamenlijk ontbijt in de grote zaal van Het Anker.

De gezamenlijk startzondag heeft als thema ‘Ga mee!’. Dat is ook het jaarthema van de landelijke kerken. Iedereen wordt dan ook uitgenodigd om mee te gaan naar het ontbijt in Het Anker. Ook de buren van het kerkgebouw krijgen een speciale uitnodiging hiervoor. Het ontbijt begint met het toepasselijke lied ‘Voor ieder van ons een plaats aan de tafel…’.
Daarna vindt in de Remigiuskerk om 10.00 uur de oecumenische startdienst plaats. Hieraan werkt een koor mee, bestaande uit leden van de protestantse cantorij en van het R.K. kerkkoor van de Willibrorduskerk. De dienst wordt geleid door ds. Hubertien Oostdijk. De lezingen worden verzorgd door lectoren van de beide kerken. Voor de kinderen is er een programma, georganiseerd door de leiding van de kinderkerk.

Deze startzondag is het begin van een seizoen met diverse activiteiten, van gespreksgroepen tot kooruitvoeringen zoals ‘Lessons and carols’ in de kersttijd; en van ontmoetingsmomenten zoals ‘Eet eens mee’ en ‘Koffie met een oortje’. Aan het eind van het seizoen zijn er natuurlijk het traditionele paasontbijt en de oecumenische openluchtdienst. Ook de tienerclub voor jongeren van 10 tot 15 jaar uit beide kerken gaat in september weer van start.

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant