De kinderen van basisschool Bekveld en hun juffen. Een aantal van de 36 leerlingen ontbreekt op de foto. Rechtsboven teamleidster Annelien van der Kamp. Foto: Luuk Stam
De kinderen van basisschool Bekveld en hun juffen. Een aantal van de 36 leerlingen ontbreekt op de foto. Rechtsboven teamleidster Annelien van der Kamp. Foto: Luuk Stam

In Bekveld zijn ze trots op hun 100-jarige school

Algemeen

Basisschool in Hengelose buurtschap overleefde moeilijke tijden

Door Luuk Stam

BEKVELD – Met 36 leerlingen staat basisschool Bekveld komende vrijdag feestelijk stil bij het feit dat de school een eeuw bestaat. Door de jaren heen leek het einde hier meer dan eens nabij, maar altijd richtte de school zich weer op. Annelien van der Kamp (59) weet niet anders dan dat het leerlingenaantal hier onderwerp van gesprek is. “Die zorgen over de toekomst en het voortbestaan, die lopen hier al jaren als een rode draad overal doorheen”, vertelt ze. “We zijn nou eenmaal een kleine school. En ik vind het geweldig om hier te werken.”

Van der Kamp begon hier in 1984 als juf. Zo’n zeven jaar van haar loopbaan werkte ze elders, maar ze kwam met liefde weer terug naar ‘haar’ Bekveldse school, waar ze sinds vorig jaar teamleidster is. De Hengelose nam die rol op zich nadat Herman Vrielink na 44 jaar vertrok als directeur. Het schoolplein draagt hier sindsdien zijn naam. Op bestuurlijk niveau zette Susan Regelink zijn werk voort. Zij is eveneens directrice van de Piersonschool in Hengelo, die net als de school in Bekveld onder scholengroep GelderVeste valt.

Eeuwfeest
Bij een eeuwfeest hoort een reünie, vinden ze ook in Bekveld. Toch is dat nu vanwege de coronamaatregelen niet mogelijk. In mei volgend jaar hopen ze dat feestje in te halen. Voor nu wordt het jubileum in kleine kring met de leerlingen op school gevierd. Al weken staat het thema in de klassen centraal. Ook ‘juf Annelien’ vertelde over hoe het er in haar begintijd hier aan toeging. Dat de 100 jaar nu gehaald is, ondanks de moeilijke tijden die de school doormaakte, daar is zij net als alles en iedereen hier best een beetje trots op. 

Voordat er in Bekveld in 1921 een christelijke basisschool kwam, gingen veel kinderen uit de buurtschap in het dorp Hengelo naar wat toen nog de DS. J.L. Piersonschool heette. Met name in de koude winters was het een flinke opgave om de wandeling – voor de meesten ruim 3 kilometer – over de veelal onverharde wegen te maken. Het staat allemaal te lezen in het boek 100 jaar als een ademtocht, dat Mart Hoogeveen in 1992 schreef ter ere van honderd jaar christelijk onderwijs in de toenmalige gemeente Hengelo.

Om voor hun kinderen een school dichterbij huis te krijgen, besloten de Bekveldse ouders de koppen bij elkaar te steken en samen met de vereniging van christelijke scholen in Hengelo een plan te smeden. Helemaal vlekkeloos verliep dat proces niet. Vooral over de vraag waar de nieuwe school precies moest komen, was aanvankelijk nogal wat gekissebis. Er werd zelfs op verschillende plekken in de buurtschap grond aangekocht en ook weer verkocht omdat men het niet eens kon worden over de locatie. Uiteindelijk lukte dat toch: de nieuwe school moest aan de Slakkeweg – tegenwoordig de Hogenkampweg – komen.

Opening 
Er werden in eerste instantie twee lokalen en een onderwijzerswoning gebouwd. Kosten, inclusief inrichting: 31.568 gulden en 96 cent. De opening vond plaats op 30 november 1921. Na heel wat rondvragen in de buurt kon de school direct al beginnen met 47 leerlingen. Daarvan kwam er ook een heel aantal van de openbare Gooise school, die zo’n 500 meter verderop aan de Steenderenseweg te vinden was. Het teruglopende leerlingenaantal daar zorgde ervoor dat deze school in 1934 de deuren moest sluiten.
Basisschool Bekveld groeide daarentegen flink. In de hoogtijdagen telde de school zo’n honderd leerlingen. Achter de historische voorgevel waarop nog altijd ‘School met den Bijbel’ staat te lezen, moderniseerde het gebouw door de jaren heen steeds verder. Midden jaren tachtig waren er echter nog maar 23 leerlingen en dreigde een sluiting. Met de toevoeging van de kleuterschool steeg het aantal naar rond de veertig. In 2010 waren het er zelfs ruim zestig. Daarna zette een nieuwe daling in.

Op dit moment heeft de school geen groep 1 en geen groep 3. Het leerlingenaantal ligt met 36 nu precies op de opheffingsnorm voor basisscholen in de gemeente Bronckhorst. Hoewel er in de komende jaren aanwas wordt verwacht, komt Bekveld volgend jaar waarschijnlijk voor het eerst sinds lange tijd weer net onder die norm. Omdat de school deel uitmaakt van een scholengroep met grotere scholen betekent dat zeker niet direct het einde, maar het is wel reden voor actie. “We zullen nog meer aan PR moeten doen”, blikt Van der Kamp vooruit. 

Vertrouwen
Dat zal onder meer gebeuren door speciale boekenleggers in de bibliotheek, er komt een banner ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan en de school krijgt een nieuwe folder. Vertrouwen is er volop. Daarbij is de basisschool niet enkel afhankelijk is van de buurtschap zelf. Zo komen er kinderen uit het dorp Hengelo, maar bijvoorbeeld ook uit Zutphen. “De ouders van deze kinderen hebben bewust voor onze school gekozen”, vertelt Van der Kamp. “Juist vanwege de kleine klassen en de vele persoonlijke aandacht.”
Sowieso kijken ze hier allemaal het liefst naar de voordelen van een kleine school. Of je het nu vraagt aan de teamleidster, aan één van de vier leerkrachten, aan de ouders of aan de kinderen zelf: allemaal zijn ze vol lof over de goede sfeer en de gezelligheid hier op school. Om nog maar te zwijgen over de prachtlocatie en het weidse uitzicht vanaf het schoolplein. Al hebben de leerlingen daar tijdens het voetballen in de pannakooi net wat minder oog voor.
Wat opvalt, is dat kinderen uit groep 4 hier zomaar mee kunnen voetballen met de hoogste groepen. Het kenmerkt de school, zegt ook Van der Kamp. “Weet je, we hadden hier laatst in de Kinderboekenweek een beroepenmodeshow. Een meisje uit groep 2 stond wat verlegen langs de kant. Dan zie je dat iemand uit groep 7 haar bij de hand pakt en zegt: ‘Kom, doe mee!’ Jong en oud doen het hier samen. Dat vind ik bijzonder en prachtig om te zien.”

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant