<p>De weerstand tegen windmolens groeit; uit de enquête van Het PON kwam naar voren dat het gros van de Bronckhorsters die grote windturbines niet wil in hun gemeente. Foto: Liesbeth Spaansen</p>

De weerstand tegen windmolens groeit; uit de enquête van Het PON kwam naar voren dat het gros van de Bronckhorsters die grote windturbines niet wil in hun gemeente. Foto: Liesbeth Spaansen

Wethouder wil niet wijzen op zorgen om gezondheidsrisico’s

BRONCKHORST - In den lande lijkt de weerstand tegen windenergie toe te nemen. Voor 1 juli moeten de dertig regio’s hun RES indienen, met daarin zogeheten zoekgebieden voor zonneparken en windparken. Waar kunnen grote aantallen zonnepanelen worden geplaatst en waar zouden industriële windturbines kunnen worden geplaatst.

Door Henk Klein Holte

Het is dan nog niet zeker dat op die plekken ook daadwerkelijk windmolens of grote aantallen zonnepanelen verrijzen, maar het aanwijzen van die zoekgebieden maakt de impact op de omgeving reëler. Mensen komen in verzet.

Haast iedereen is het wel eens dat de doelstellingen in het Klimaatakkoord moeten worden gehaald. Maar -liever- niet met groene energiewinning in de eigen achtertuin. De impact op het landschap, maar ook de angst voor gezondheidsschade roept weerstand op tegen ‘de groene energie’.

In Bronckhorst deed onderzoeksbureau Het Pon & Telos onderzoek naar het draagvlak onder de inwoners. De uitkomsten logen er niet om. Het overgrote deel van de respondenten staat weliswaar (zeer) positief tegenover de energietransitie en vindt het noodzakelijk dat ook gemeente Bronckhorst ermee aan de slag gaat. Maar waar het gaat om windturbines zijn de deelnemers aan de enquête een heel stuk kritischer; de inwoners hebben vooral zorgen om de mogelijke negatieve effecten op de gezondheid. Driekwart van de ingevulde enquêtes lieten zien dat mensen geen windmolens in hun omgeving willen. De onderzoekers stelden dat beeld bij tot twee derde van de ge-enquêteerden die de komst van windturbines niet ziet zitten.

Opvallend dat de wethouder op de gemeentepagina van Contact d.d. 6 april dit niet benoemt als het PON&Telos-rapport wordt besproken, vindt Erich Taubert tijdens een raadscommissievergadering waarin hij insprak (op 8 april). De arts sprak daar namens een groep artsen uit de regio die zich grote zorgen maken om die gezondheidsrisico’s door industriële windturbines.

Driekwart van de ingevulde enquêtes liet zien dat mensen geen windmolens in hun omgeving willen

De gemeentelijke politici in tientallen gemeenten hebben de laatste tijd moties aangenomen tegen de komst van grote windmolens of parken met zonnepanelen of om aangewezen gebieden alsnog uit te sluiten, zo bleek onlangs uit een inventarisatie van de NOS. In Bronckhorst is dat niet het geval. Of in ieder geval nóg niet.

Wethouder Paul Hofman werd door raadscommissieleden naar aanleiding van het verhaal van Taubert gevraagd alsnog, in de vaste gemeentelijke rubriek in het Contact, de genoemde uitkomsten van het rapport duidelijk voor het voetlicht te brengen voor de inwoners van Bronckhorst. “Want de berichtgeving op 6 april wijkt af van de uitkomst van de enquête van het PON & Telos”, constateerden ook Wilko Pelgrom (CDA) en Jan Engels (D66). Zij kregen echter nul op het rekest van de wethouder met hun vraag dat recht te zetten. “Ik heb snel even het Contact erbij gezocht en ben enigszins verbaasd over de opmerking dat het niet objectief zou zijn”, reageerde de wethouder tijdens de commissievergadering. “Het artikel in Contact verwijst toch gewoon naar het rapport, dat is te vinden via onze website. Ik herken mij dus niet helemaal niet dat het geen goede weergave zou zijn. Ik wil iedereen aanraden het rapport te downloaden en te lezen.”

Taubert schudt het hoofd. “Dat doet bijna niemand natuurlijk en dat weet de wethouder ook.”

De redactie van Contact vroeg, na het uitblijven van het aanvullende bericht over het PON & Telos-rapport, bij de gemeente een interview aan met wethouder Hofman. Die wordt echter ‘afgeschermd’. ‘Op dit moment is er voldoende gezegd over de uitkomsten van de enquête. We zijn dankbaar voor alle input en zijn deze nu aan het bestuderen. We komen tzt met een voorstel aan de Raad. Wellicht is dat weer een mooi moment voor een interview’, aldus cluster Communicatie van gemeente Bronckhorst.

Op 27 april plaatste de gemeente nog wel een overzicht van de data in de planning op de gemeentepagina’s. Op 1 juli beslist de gemeenteraad over de kaders voor windenergie in Bronckhorst.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden