Baaks Belang praat inwoners bij

BAAK – Bij café restaurant Herfkens hield Baaks Belang haar jaarlijkse algemene ledenvergadering op donderdag 11 april. De zaal was naar tevredenheid van de bestuursleden gevuld. De avond was namelijk gelijk met een klootschietavond in het dorp. Daardoor moesten toch wel een aantal inwoners verstek laten gaan.

Voorzitter Tanja Bela heette alle aanwezigen hartelijk welkom. Van bestuursleden Wilma Vorselman en Marcel Ratering nam Baaks Belang afscheid met een dankwoord en een presentje en Jant Dijkstra en Jaap van Leeuwen werden voorgesteld als nieuwe bestuursleden. Zij ontvingen een warm applaus uit de zaal. Het bestuur kan nog nieuwe leden gebruiken. Deze kunnen zich aanmelden bij info@baaksbelang.nl.

Bongerd in ontwikkeling
De werkzaamheden van Baaks Belang van het afgelopen jaar kwamen aan bod bij het doornemen van het jaarverslag. Daartoe behoorden onder andere het toekomstige dorpshuis, het onderzoeken van plaatsen van een zendmast in de kerktoren door KPN, het plaatsen van speeltoestellen van het voormalig schoolplein op diverse plekken in het dorp en de plannen voor een bongerd op de plek waar de basisschool stond. Johan van den Berg, die betrokken is bij het project de Baakse Bongerd, gaf nadere tekst en uitleg aan de toehoorders. Hij vertelde dat de oorspronkelijke plannen voor een boomgaard wat veranderd zijn, omdat de gemeente op de plek een wadi wil realiseren. In het nieuwe plan is de wadi opgenomen, naast een aantal hoogstam fruitbomen, maar ook bijvoorbeeld een krentenboom en walnoot. Onder de bomen kan, als de plannen doorgaan, een bloemenwei ingezaaid worden. De plannen zijn nog in een ontwikkelfase. Het is nog niet definitief.

Financiën, dorpshuis en meer
Hierna werd het financieel jaarverslag toegelicht en goedgekeurd. Over de stand van zaken omtrent het te ontwikkelen dorpshuis, het Martinushuus, nam Marcel Schiphorst de honneurs waar voor Harry Franck, de voorzitter van de Stichting van de Vrienden van de Parel van Baak, die niet aanwezig kon zijn. De voortgang zit er weer in, vertelde Schiphorst. Het dorpshuis wordt door de gemeente met subsidie ondersteunt als de steun van de Baakse bevolking, waaronder de intentieverklaringen van de verenigingen, voldoende is. De vraag rees in de zaal waar dat punt ligt, hoeveel steun is er nodig? Dat wist Schiphorst niet te vertellen. Het gegeven dat het bestuur voorlopig nog geen eigenaar van de kerk is en drie jaar de tijd heeft om de haalbaarheid te testen stelde de aanwezige Baakse inwoners gerust. Na deze uiteenzetting nam Bela weer het woord en attendeerde de inwoners op de mogelijkheid om een cursus te volgen voor het kunnen hanteren van een AED. Bij de rondvraag werd Baaks Belang gewezen op het feit dat het wandelpad langs de Oosterwijkse vloed dicht is en kwam de vraag of nieuwe bewoners op één of andere manier welkom geheten kunnen worden. Baaks Belang belooft contact op te nemen met het waterschap en gaat bekijken wat ze voor nieuwelingen kunnen ontwikkelen.

Tijd voor een welkome pauze om alle informatie even te laten bezinken. Daarna vertelde allereerst wijkagent Harm Baarslag en daarna gebiedsambtenaren Arie Vries en Herman de Groot over hun werkzaamheden en wat zij en de bevolking voor elkaar kunnen betekenen.
Dat er van alles speelt en gebeurt in Baak was aan het eind van de informatieve, nuttige avond wel duidelijk.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden