Subsidieregeling Gelderse thematische verhaallijnen

Subsidieregeling Gelderse thematische verhaallijnen

REGIO - Provincie Gelderland draagt met de nieuwe gezamenlijke subsidieregeling 'Gelderse thematische verhaallijnen'’ bij aan een toekomstbestendige cultuur- en vrijetijdssector. Deze regeling stimuleert samenwerking tussen musea onderling én tegelijkertijd de samenwerking tussen de museale en de vrijetijdssector. 

Doel is activiteiten te ondersteunen die het publiek laten kennismaken met de thematische Gelderse verhaallijnen. Thema’s kunnen bijvoorbeeld zijn: de Romeinen - de Nieuwe Hollandse Waterlinie - kastelen, buitenplaatsen en landgoederen – bevrijding - mens, natuur en klimaat in het licht van historie en actualiteit.
De bezoeken aan de Gelderse, thematische locaties, worden in kaart gebracht. De binnen het project opgedane kennis en ervaringen worden gedeeld, zodat het gehele museale en recreatieve netwerk hier gebruik van kan maken. Met deze gezamenlijke subsidieregeling zet de provincie in op het langdurig, beleefbaar maken van het Verhaal van Gelderland voor inwoners én bezoekers.

Subsidievoorwaarden
Er is in totaal 1.200.000 euro beschikbaar voor deze subsidie. Een aanvraag kan maximaal 100.000 euro bedragen. De subsidie mag maximaal 60% zijn voor wat is begroot voor het plan. Het project moet binnen 27 maanden na indiendatum van de aanvraag zijn gerealiseerd.

Subsidie aanvragen
De informatie over de regeling is vanaf nu te lezen op www.gelderland.nl/Subsidies/Gelderse-thematische-verhaallijnen. Indienen van een subsidie aanvraag kan vanaf 17 januari 2022 tot het bereiken van het plafond. Op de subsidiepagina is meer informatie te vinden over de voorwaarden, het indienen van de subsidie, en beantwoorden we veel gestelde vragen.