Provinciale Staten vergaderen over RES Achterhoek

Provinciale Staten vergaderen over RES Achterhoek

ACHTERHOEK - Op woensdag 1 december zijn er van 9.30 uur tot 20.30 uur oordeelsvormende bijeenkomsten van Provinciale Staten. Op de agenda staan onder meer de omgevingsverordening, de regionale energiestrategie voor de Achterhoek. Alle bijeenkomsten zijn digitaal. Men kan inspreken. Daarvoor moet men zich aanmelden bij de Griffie voor maandag 29 november, 12.00 uur. griffie@gelderland.nl of bel 026-3599134.
In het Klimaatakkoord is afgesproken dat in 30 regio's een Energie Strategie (RES) wordt opgeleverd. In Gelderland zijn zes RES-regio's. De RES geeft inzicht in de mogelijkheden voor regionale opwek van elektriciteit. Dit leidt tot keuzes in concrete plekken, projecten en planning; afstemming van warmtebronnen, gevolgen voor de energie-infrastructuur en projecten en plannen die al gereed zijn. De inspraakmogelijkheid voor RES Achterhoek is op 24 november om 19.00, tijdens een digitale hoorzitting. Aanmelden kan tot 22 november 12.00 uur via griffie@gelderland.nl. Tijdens de bijeenkomst op 1 december vormen Provinciale Staten hun oordeel over deze twee RES'en.