Afbeelding

Enquête voor plattelandsjongeren

Enquête voor plattelandsjongeren

REGIO - De wereld verandert en daarmee ook de wensen van jongeren. Plattelands Jongeren Gelderland (PJG) wil inventariseren, met een enquête, wat de ideeën en wensen zijn van jongeren en jongvolwassenen tussen de 18 en 35 jaar die op het platteland wonen, er willen wonen of er juist zijn vertrokken. 

Leefbaarheid voorop 
Jongeren hebben invloed op de leefbaarheid van het platteland en dorpskernen. In een relatief korte tijd gebeurt er veel in het leven van jongeren en hier veranderen hun woonwensen in mee. Het volgen van een studie, het starten op de arbeidsmarkt, het vinden van een partner en misschien zelfs gezinsuitbreiding. Door te onderzoeken wat het platteland een fijne plek maakt om te wonen en wat niet, zorgt ervoor dat PJG nog beter de belangen van de jongeren kan vertegenwoordigen.

Laat je stem horen
Met de uitkomsten kan PJG de stem van (nog meer) jongeren laten vertegenwoordigen. Wat vinden de jongeren belangrijk en wat voor rol kan PJG daarbij spelen? Op deze vragen wil PJG graag het antwoord horen van zoveel mogelijk jongeren.

Actie reactie
Wie benieuwdis naar het onderzoek of de resultaten kan contact opnemen met ons op via info@pjgelderland.nl. De enquête zal tot half januari online staan. Het digitaal invullen van de enquête kan via www.pjgelderland.nl of scan de QR-code. Als bedankje voor het invullen van de enquête wordt onder de respondenten een cadeaubon van Bol.com ter waarde van 25 euro verloot.
Meer informatie staat op www.pjgelderland.nl.