Kunst en erfgoed met elkaar verbinden. Foto: Bernhard Harfsterkamp
Kunst en erfgoed met elkaar verbinden. Foto: Bernhard Harfsterkamp

Erfgoedbeleid Oost-Achterhoekse gemeenten maakt kans op landelijke prijs

Succesvolle samenwerking van drie gemeenten

Door Bernhard Harfsterkamp

WINTERSWIJK - De gemeenten Aalten, Oost Gelre en Winterswijk maken gezamenlijk kans op de BNG Bank Erfgoedprijs 2022. De drie gemeenten zijn genomineerd voor hun gezamenlijke erfgoed- en cultuurhistoriebeleid. De steden Almere, Breda en Eindhoven zijn de andere genomineerden. Op 2 juni 2022 wordt bekend wie de prijs heeft gewonnen.

Gezamenlijk optrekken loont
In 2016 presenteerden de vier Oost-Achterhoekse gemeenten voor het eerst een gezamenlijke beleidsnota met daarin een uitgebreide opsomming van de bestaande en voorgenomen activiteiten op het gebied van erfgoed en cultuurhistorie. Dat beleid gaat niet alleen over monumenten, maar is veel breder. Zo was er veel aandacht voor cultuureducatie en hoe het erfgoed een belangrijker onderdeel van het recreatieaanbod kon worden. In 2020 kon geconcludeerd worden dat de samenwerking succesvol was en werd een nieuwe nota gepresenteerd voor vier jaar. “De krachten zijn gebundeld, het werk is verdeeld en samen vragen we subsidies aan”, zei burgemeester Anton Stapelkamp van Aalten bij de presentatie van de nieuwe nota. Projecten waarvoor gezamenlijk subsidies werden aangevraagd waren bijvoorbeeld het opstellen van een kerkenvisie en een onderzoek naar historische interieurs.

Aanmelding met 150 woorden
De gezamenlijke aanpak in de Oost-Achterhoek is ook de jury van de BNG Bank Erfgoed opgevallen. De innovatieve en creatieve manieren waarop de vier genomineerden 'kunst en cultuur inzetten om de verhalen achter hun erfgoed te vertellen en om verbinding met bewoners en bezoekers te maken' was de reden om voor ze te kiezen. Het thema waarop dit jaar extra werd gelet was erfgoed en kunst. De drie gemeenten hebben zelf het initiatief genomen zich aan te melden voor de prijs. “We moesten ons beleid in 150 woorden omschrijven”, zegt Joyce Ras, beleidsmedewerker van de gemeente Winterswijk. De genomineerden mogen zichzelf in januari presenteren met een pitch. “Over hoe we dat gaan aanpakken moeten we nog overleggen”, zegt Ras, “Het wordt een uitdaging om dat op een verrassende manier te doen.” De jury brengt ook nog incognito een bezoek aan de genomineerden.

Jury- en publieksprijs
Joyce Ras is niet echt verrast door de nominatie. “We doen het goed. Ik vind het wel terecht. We hebben een leuke samenwerking. Met meer kom je verder. Samen hebben we grotere projecten kunnen aanpakken. De inwoners mogen hier best trots op zijn.” Zij heeft geen idee welke activiteiten in het bijzonder op het gebied van erfgoed en kunst bij de jury zijn opgevallen. “We hebben veel gedaan. Denk aan de historische interieurs, het project de Nieuwe Tijd met de SRV-wagen, de Mondriaanroute, KunstOer, de stillevens van Louise te Poele, er zijn zoveel projecten.” De jury beoordeelt hoe erfgoed en kunst elkaar versterken. Hoe draagt de kunst bijvoorbeeld bij aan het beter zichtbaar maken en het doorgeven van erfgoed. Naast een juryprijs van 25.000 euro is er ook nog een publieksprijs. De gemeenten kunnen dan hun inwoners mobiliseren.