Sociale huurwoningen aan Vlierstraat in 2022 klaar. Foto: Bernhard Harfsterkamp
Sociale huurwoningen aan Vlierstraat in 2022 klaar. Foto: Bernhard Harfsterkamp

Woningzoekenden krijgen binnen vijf maanden woning toegewezen door de Woonplaats

Wonen

Toename van aantal inschrijvingen van buiten de Achterhoek

Door Bernhard Harfsterkamp

WINTERSWIJK – Sociale huurwoningen aan de Vlierstraat, die volgend jaar verhuurd kunnen worden. Mogelijk woningbouw aan de Haitsma Mulierweg en aan de Dingstraat en nog veel meer plannen van de Woonplaats kwamen aan bod in een uitgebreide presentatie in het Politiek Forum van donderdag 18 november.

Betrouwbare partner
Binnenkort stelt de gemeente een nieuwe raamovereenkomst met de woningbouwcoöperatie op voor de komende vier jaar. “Onze woonvisie is de basis van de gemeentelijke inzet”, zei wethouder Inge klein Gunnewiek. “De vorige raamovereenkomst is gedateerd. De wooncrisis heeft ons ingehaald.” Dat betekent niet dat er in die jaren niets is veranderd. “Als de actualiteit erom vraagt is het altijd mogelijk om met elkaar in gesprek te gaan. Recentelijk is dat ook gebeurd.” De wethouder noemde de Woonplaats een betrouwbare partner en meldde dat ook de huurdersvereniging tevreden is over de samenwerking. In de gemeenteraad waren met enige regelmaat kritische geluiden te horen bijvoorbeeld of de coöperatie wel ambitieus genoeg is als het over duurzaamheid gaat. Of over de beschikbaarheid van voldoende sociale huurwoningen.

Toekomstbestendige en duurzame woningen
Marion Wolters, bestuurder van de Woonplaats, zei dat de coöperatie wil beschikken over een toekomstbestendige en duurzame ‘vastgoedvoorraad in gevarieerde wijken en buurten’. De nadruk ligt daarbij op de kerngemeenten Aalten, Enschede, Oost Gelre en Winterswijk. Huurders moeten daar prettig en betaalbaar kunnen wonen. Dat betekent ook dat er vernieuwing van het vastgoed plaats vindt. Dat kan door verduurzamen en renoveren. Sinds 2017 zijn 213 eengezinswoningen in Winterswijk verduurzaamd. Zo’n 75% van de huurders van die woningen is inmiddels aangeschreven voor verduurzaming. Vernieuwing kan ook door sloop van huurwoningen en ter plekke nieuw te bouwen. Daarom denkt de Woonplaats nu na over de herontwikkeling van de drie flats aan de Europalaan. Het gaat om 112 appartementen in portiekflats zonder lift. Agnes Bijmold, medewerker beleid en onderzoek van de Woonplaats, zei dat intern de besluitvorming hierover zich in de afrondende fase bevindt. “Als er nieuws is worden de huurders als eerste geïnformeerd over hun woonsituatie.”

Binnen vijf maand een sociale huurwoning
Mensen die zich inschrijven voor een woning bij de Woonplaats hebben gemiddeld binnen een half jaar een nieuwe woning. De coöperatie werkt met een lotingssysteem. Belangstellenden moeten reageren op een advertentie en door loting valt de keuze op één van hen. De gemiddelde zoektijd naar een woning is gestegen van zo’n drie maanden in 2018 naar ongeveer vijf maanden in 2021. De oorzaak is de grotere druk op de woningmarkt. Daardoor zijn er inwoners die door de stijgende prijzen van woningen in de vrije sector er voor kiezen geen woning te kopen en toch gehuurd te gaan wonen. De gemiddelde zoektijd in de Achterhoek is negen maanden. In het westen van het land is die veel hoger. In Amsterdam moeten belangstellenden meer dan tien jaar wachten op een sociale huurwoning. Tot en met oktober zijn in 2021 141 woningen toegewezen. In 2021 kwam 65% van de woningzoekenden uit Winterswijk. Bijna 15% uit de rest van de Achterhoek en ruim 20% van elders. Er is sprake van een toename van het aantal woningzoekenden van buiten Winterswijk. Onder hen ook meer mensen uit het westen van het land. Dat leidt er niet toe dat Winterswijkers die een huurwoning zoeken te lang op een woning moeten wachten.

Allerlei plannen in voorbereiding
Om voldoende huurwoningen beschikbaar te houden zal de Woonplaats voorlopig geen woningen meer verkopen. Intussen vindt er ook nieuwbouw plaats. Aan de Vlierstraat worden elf duurzame sociale huurwoningen, die nu in aanbouw zijn, in 2022 opgeleverd. Ze zijn allemaal al verhuurd. Over het gebouw met bijbehorende gronden van de vroegere Middelbare Agrarische School, dat tot augustus was verhuurd aan het Graafschap College, vinden gesprekken met de gemeente over een woonbestemming plaats. “Gezien de locatie en de mogelijke doelgroep ligt verkoop van grotere woningen hier voor de hand”, zei Agnes Bijmold. De Woonplaats zal de locatie dan verkopen aan een projectontwikkelaar. Op het parkeerterrein naast de Plusmarkt aan de Dinstraat worden woningbouwplannen voorbereid. Met de gemeente en Marga Klompé worden gesprekken gevoerd over de Vredense Hof. Er wordt nog onderzocht wat hier gebouwd kan worden. “Als we daar op een goede manier uitkomen”, zei Bijmold, “nemen we het vastgoed over.” Aan de Noteboomstraat wordt bekeken wat met de voormalige school en bijbehorende grond kan worden gedaan.