Een geschenk…

Een geschenk…

In oktober 2004 werd in ‘De Nieuwe Doelen’ in Rotterdam een exemplaar van de Nieuwe Bijbel Vertaling aangeboden aan onze toenmalige koningin Beatrix.
Een vertaalproject van 10 jaar, die aan vele eisen moest voldoen. Het moest vooral een vertaling van deze tijd zijn.

Nu 17 jaar later verschijnt Nieuwe Bijbel Vertaling ’21 – géén vertaling, maar een gereviseerde Nieuwe Bijbelvertaling en is er een exemplaar aan onze koning aangeboden. 

In NBV ‘21 zijn verbeteringen aangebracht en op verzoek krijgt God ‘Zijn’ hoofdletter terug, de zogenaamde ‘eerbiedskapitalen’. 

Een Bijbelvertaling – NBV ’21 – voor de ‘eenentwintigste’ eeuw. Het resultaat: een vertaling die vertrouwd voelt én als nieuw, zo wordt het aangekondigd.
‘Een rijke schat van wijsheid, schonk God ons in zijn woord’, zo begint een lied uit het ‘Liedboek; zingen en bidden in huis en kerk’.
Een rijke schat van wijsheid wordt ons aangereikt op de reis door het leven. Ervaren we dat ook zo? Is de Bijbel voor ons een schat die waarde heeft?

Deze nieuwe Bijbelvertaling zou mensen van nu moeten aanspreken. Het is een meer eigentijdse vertaling.

Mensen van nu zijn gesteld op vrijheden, om eigen keuzes te maken en hangen het zogeheten liberaal gedachtengoed aan. Mag in die vrijheden dat woord van God nog klinken? Want God, is toch een God die bevrijd en dat lezen we toch ook in de vele verhalen.
Een rijke schat van wijsheid… een geschenk wordt ons aangeboden, om ons te laten inspireren door al oude verhalen, die opnieuw mogen klinken in woorden van vandaag, van de 21e eeuw.
Een boek vol boeken, wel 66 en geschreven over een periode van meer dan 1600 jaren door vele verschillende auteurs …

Verhalen die ons iets laten zien van een beweging van ‘God en mensen samen’. Daarin ligt een keuzemogelijkheid – een vrijheid – een boodschap van hoop om in liefde de weg naar Gods toekomst te gaan.
Een geschenk om aan te pakken en te ontdekken wat het ons nu te zeggen heeft.