Het karakteristieke coulisselandschap. Foto: Clemens Bielen
Het karakteristieke coulisselandschap. Foto: Clemens Bielen

Belangenvereniging Buurtschappen schrijft brandbrief aan Gemeentebestuur

Algemeen

Buurt-schappen onder zware druk

WINTERSWIJK - Het inzicht dat er op veel gebieden in de samenleving een inhaalslag gemaakt moet worden, is vele instanties duidelijk geworden. Dat proces verloopt niet zonder slag of stoot. Volgens Bert Nijman, voorzitter van Stichting Buurtschappen Visie Winterswijk (BSV) staat de bewoners van de buurtschappen het water aan de lippen. In een brandbrief aan college en raadsleden worden de problemen, die op de buurtschappen afkomen, geschetst.

 Door Clemens Bielen 

BSV toont wel begrip voor de vele problemen. Nijman: “We willen de ontwikkelingen niet tegengaan, maar als je alle doelstellingen op elkaar legt en het moet allemaal binnen 10 jaar gerealiseerd worden, dan voelen wij ons daar niet prettig bij.”

Een opsomming
Nijman: “Het ongefundeerd roepen, dat alle boeren in kwetsbare natuurgebieden weggesaneerd moeten worden, raakt ons nogal. De stikstofcrisis verlamt ons. Er moet steeds meer natuur komen en ecologische zones moeten worden versterkt. Verder ligt de focus van provincie en gemeente op het behalen van de RES-doelen (Regionale Energie Strategie). Voor locaties voor windmolens en grote zonneparken wordt gezocht in het buitengebied.”

In de brief staat verder te lezen: “De gemeente wil toerisme en recreatie verder verstevigen en bedrijventerreinen uitbreiden. Dat moet allemaal gerealiseerd worden in het buitengebied. Bij deze laatste twee onderwerpen krijgen we de indruk, dat de wens de vader van de gedachte is en dat voldoende onderbouwing ontbreekt.”
“Het lijkt erop, dat heel veel instanties hun doelstellingen alleen gerealiseerd krijgen door gebruik te maken van ons buitengebied”, aldus Bert Nijman

Te veel, te groot, te snel
BSV, dat de gezamenlijke belangenverenigingen van de buurtschappen vertegenwoordigt, wijst erop dat er een 180- graden-draai is gemaakt. Vroeger waakte de gemeente als een moederkloek over het kwetsbare buitengebied. Slechts kleine initiatieven konden doorgang vinden. Daarmee werd het kleinschalig coulisselandschap beschermd. Nu lijken alle problemen afgewenteld te worden op het buitengebied, volgens BSV. Dat moet dan wel genuanceerd, onderbouwd, en in nauw overleg met de betrokkenen in het buitengebied plaatsvinden. En daar schort het op dit moment volgens BSV aan. De stichting maakt zich er zorgen over dat de rust en ruimte in het buitengebied ‘te grabbel wordt gegooid’.

Geen betrokkenen paragraaf
Bert Nijman erkent, dat er geen gemakkelijke opgave ligt. Reden te meer voor zorgvuldigheid en onderbouwing van argumenten en samenspraak met de mensen die er wonen. Een van de belangrijkste bezwaren is het gebrek aan participatie. Er wordt over de hoofden van de bewoners heen geregeerd, volgens Nijman. Nijman: “In het coalitieakkoord staat dat de betrokkenen paragraaf de komende vier jaar zal worden uitgewerkt. De vier jaar zijn bijna om en de paragraaf is er nog steeds niet.”
Belangrijke kritiek is dat de burger in een te laat stadium bij plannen wordt betrokken. De volgorde is nu van bovenaf. Dat geeft je als burger een gevoel van machteloosheid, vindt Nijman.

Het juiste moment
BSV komt nú met de brandbrief. “Omdat we in de aanloop naar de verkiezingen komen en wij willen dat het buitengebied daar bij betrokken wordt”, aldus Nijman. “Met overleg is veel mogelijk. Veel ontwikkelingen hebben te maken met provinciaal of landelijk beleid, maar gemeentelijk beleid is wel degelijk ook een factor. Zo zijn er vanuit de LTO (Land- en tuinbouworganisatie ) en de OBW (Ondernemers Buitengebied Winterswijk) inzichten gekomen, die de moeite waard zijn om te kijken hoe het ook anders kan. Het volleggen van zonnepanelen op daken van boerenbedrijven is er ook een voorbeeld van, dat er meegedacht wordt. De jonge generatie boeren wil best anders. Het is nú de tijd om de boel een beetje op te schudden en in overleg te gaan, voordat de hakken in het zand worden gezet”, besluit Nijman.

Inzet: Bert Nijman. Foto: Clemens Bielen