Van links naar rechts: Mercedes Goud, Nanny van der Laar, Samuel, Miny Grotenhuis. Foto: Clemens Bielen
Van links naar rechts: Mercedes Goud, Nanny van der Laar, Samuel, Miny Grotenhuis. Foto: Clemens Bielen

Bewoners niet blij met Vrijheidspark

Algemeen

‘Het is kaler en gevaarlijker geworden’

Door Clemens Bielen

WINTERSWIJK- Het Vrijheidspark, een gebied rond de oude burgemeesterswoning en het Raadhuis, is enige tijd geleden vol trots gepresenteerd. Het zou veiliger en groener zijn geworden, maar niet veel later stond de burgemeester persoonlijk al te flyeren in het park om de bezoekers te wijzen op de nieuwe verkeersregels. Is het nu veiliger geworden?

Voor enkele bewoners van de Schoolstraat is de maat echt vol. Zij steken hun kritiek niet onder stoelen of banken en vinden dat de gemeente met directe ingang actie moet ondernemen om het ‘Vrijheidspark’ veilig te maken. Mercedes Goud, Miny Grotenhuis en Nanny van de Laar, bewoners van het park, zijn boos dat er niet naar hen werd en wordt geluisterd en zijn zelfs bereid zelf sandwichborden aan te brengen aan lantarenpalen om de automobilist te wijzen op de beperkingen die gelden op een woonerf.

Eigenlijk was er al vanaf het begin een valse start volgens Mercedes Goud. “Niemand hier uit de buurt wilde een verandering naar een park. Dat is niet vanuit de buurt gekomen. Het zou leuk zijn voor de Duitse bezoekers. Met als reden de kermis, zijn er ontzettend veel bomen gekapt, hoge, grote bomen. Het was hier groener in de tijd dat het geen park was.” Ze woont in de Schoolstraat en wijst aan wat er vroeger achter bomen verscholen was en waar ze nu het volle zicht op heeft. Ook bosschages zijn verdwenen. De beplanting hier vlak voor het huis is echt prachtig gedaan, maar dat is dan ook het enige.”

Teveel bestrating en te weinig groen
Volgens de bewoonsters van het Vrijheidspark is er ook al tijdens de ontwikkeling van het park op gewezen dat er met de voorliggende plannen een onveilige situatie zou ontstaan. Het stond van te voren al vast dat het een racebaan zou worden.
Het steekt de buurt ook, dat er in eerste instantie wél overleg is geweest met de school en het kinderdagverblijf, maar niet met de aanwonenden.

Goud: “Eerder hadden we hier een parkeerplaats voor de deur en een doorgaande weg, éénrichtingsverkeer, prima. De situatie was overzichtelijk, het was duidelijk waar de stoep en waar de weg was. Nu is het één grote chaos. We hebben als buurt iedere keer aangegeven dat er een gevaarlijke situatie zou ontstaan. Een prachtige boom zou worden gekapt en wij hebben toen gezegd: laat die nou staan, maak een bocht in de weg die dan meteen dient als verkeersremmer. Groener en veiliger. Maar nee hoor, de boom is gekapt.”

Door het open karakter en de ruime bestrating oogt het park niet als een woonerf. Goud: “Bij een woonerf denk je aan een bloemkoolwijk of een doodlopend stuk straat, maar niet aan een gebied met veel doorgaand verkeer.”

Onveilig voor kinderen, natuurlijke bescherming ontbreekt
Nanny van de Laar heeft een zoontje met spelende vriendjes en ze heeft via een brief aan de gemeente al laten weten, dat zij de gemeente hoofdelijk aansprakelijk zal stellen wanneer hen iets overkomt. “Op de straat van een woonerf mag je krijten, rolschaatsen, verstoppertje spelen, maar dat laat je hier wel uit je hoofd.” Verstoppertje spelen is er trouwens helemaal niet meer bij volgens zoon Samuel: ‘alle verstopplekjes zijn verdwenen!’

Het is niet te hopen dat het zover komt, maar het zou kunnen uitlopen op een juridisch zaak. De gemeente is niet verantwoordelijk voor het weggedrag van een verkeersdeelnemer, maar hoe zit het met de verantwoordelijkheid van de gemeente, wanneer er een weg wordt aangelegd, die volgens de buurt wel tot gevaarlijke situaties móet leiden?

Vrijheidspark autoluw 
In een gesprek met de verantwoordelijk ambtenaar voor het Vrijheidspark kreeg Miny Grotenhuis te horen, dat het ook ging om ‘een stukje gedragsverandering van verkeersdeelnemers’. ‘Er is het een en ander veranderd, het is even wennen.’ Maar zij vraagt zich af hoe lang dat proces moet duren.

Het advies van de bewoners is om het park autovrij te maken met alleen toegang voor bestemmingsverkeer. Voor de school, het kinderdagverblijf, de aanwonenden en de bezoekers is dat de beste en veiligste oplossing. Geef het park ook optisch een woonerf karakter door het aanbrengen van remmende voorzieningen als plantenbakken en rotsblokken. Plant meer bomen; laat de kermis zich maar aanpassen aan het park en niet omgekeerd, is de mening van de buurtbewoonsters. Zorg verder voor duidelijke borden en ga handhaven, is het devies van de bewoners.

Het drietal laat weten: “Er zijn hier diverse keren bijna ongelukken gebeurd. Je houdt je hart vast. Hoe lang moeten we deze risico’s nog accepteren?”

Reactie gemeente
In een korte reactie zegt de verantwoordelijk ambtenaar van de gemeente, dat hij niet de mening van de bewoners deelt, dat het park levensgevaarlijk zou zijn. “Er zijn ook andere geluiden”, geeft de ambtenaar aan.

“Bij de suggestie om het park autovrij te maken spelen meer verkeersfactoren en belangen een rol en op dit moment is het lastig om daar een standpunt over in te nemen”, volgens de ambtenaar. Ook het plaatsen van meer obstakels is nu geen overweging. Er wordt vooral ingezet op informatie aan de weggebruikers. Verder doet de gemeente nog verkeersmetingen om een beter beeld te krijgen van de verkeerssituatie.