Narek en Jasmijn zijn onder het toeziend oog van leerkracht Stefanie aan het werk. Foto: Han van de Laar
Narek en Jasmijn zijn onder het toeziend oog van leerkracht Stefanie aan het werk. Foto: Han van de Laar

Koningin Wilhelminaschool is nu officieel een Daltonschool

Onderwijs

‘We willen écht recht doen aan de kinderen’

Door Han van de Laar

WINTERSWIJK -  ”Een lang gekoesterde wens is in vervulling gegaan. We zijn nu officieel Daltonschool. In de praktijk werkten we al langer volgens de Dalton principes en vonden we onszelf al Daltonschool, alleen is door corona de visitatie steeds uitgesteld. We zijn trots op de goede beoordeling en dat we sinds 30 september Dalton gecertificeerd zijn!” Aan het woord is Pascal Mokkink, sinds twee jaar directeur op de Koningin Wilhelminaschool (KWS). Leerkracht Stefanie Jansen van groep 5/6 vult aan: “Gelukkig is het nu officieel. Tijdens het hele traject hebben we allemaal veel uitgeprobeerd en aangepast. De huidige werkwijze hebben we ons nu al zo eigen gemaakt, dat we bijna niet beseffen wat voor een ontwikkeling wij hebben doorgemaakt”.

Eigen tempo
Jasmijn Leferink en Narek Grigorian zitten beiden in groep 7 en vertellen over hun ervaringen. Narek: “Op maandagochtend loop ik naar mijn groep en ga dan mijn weektaak invullen. Ik maak een planning wat ik allemaal ga doen. Ik kan dus zelf kiezen in welke volgorde ik mijn taken voor de komende week doe. Zo kiest iemand anders misschien voor rekenen en ik voor Engels. Jasmijn: “Ik vind het heel leuk hier op school. Vooral ook, omdat jezelf in je eigen tempo aan de gang kunt. Je hoeft niet steeds te wachten tot iedereen klaar is, maar je kunt gewoon verder. Iedere dag lezen we ook een kwartier in een boek, maar wil je bijvoorbeeld een half uur lezen, dan mag dat en hoef je die dag erop niet meer te lezen. Je kunt ook samen met anderen aan een taak werken. Dat vind ik ook fijn om te doen.”

Vertrouwen
De kinderen van groep 5 tot en met 8 werken met Snappet. Dit is een onderwijsplatform dat elk kind uitdaagt om zich optimaal te ontwikkelen. Via hun eigen chromebook maken kinderen opdrachten, zoals ze dat anders in een werkboek of schrift doen. Pascal: “Daltononderwijs gaat uit van wat een kind nodig heeft, waar het op dat moment aan toe is. Niet elk kind heeft dezelfde instructie- en ondersteuningsbehoefte. We willen écht recht doen aan de kinderen. We geven de kinderen een stukje eigenaarschap over hun leren en kinderen kunnen binnen de kaders kiezen voor hun eigen ontplooiing. Wij geven ze verantwoordelijkheid op maat, want het is zeker geen vrijheid blijheid. De meesters en juffen ondersteunen en stimuleren de kinderen hierbij. We willen onze kinderen een pro-actieve houding aanleren.”

Zelfstandigheid
Stefanie: “We merken dat de kinderen het erg prettig vinden om zelf mee te kunnen denken in hun eigen ontwikkeling en ook eigen keuzes mogen maken. We zijn er trots op dat wij dit aan de kinderen kunnen meegeven!” Eén van de andere pijlers van het Daltononderwijs is samenwerken en het van elkaar leren. Daar wordt al mee begonnen in groep 1 en 2. Niet de leerkracht, maar het kind staat centraal. Voor meer inlichtingen over methodiek en werkwijze: info@wilhelminaschool-winterswijk.nl of zie de website en Facebook pagina van de KWS.

Ieder kind vult de eigen weektaken in op een lijst. Foto: KWS