Landelijke uitrol start in deze regio onder de naam '8RHK Gezond'

Landelijke uitrol start in deze regio onder de naam '8RHK Gezond'

ACHTERHOEK - De Achterhoek maakt als eerste regio in Nederland werk van verbetering van de gezondheid. Dat gebeurt met het Kavelmodel van HealthKIC. Op 15 januari werden de nieuwe aanpak en de nieuwe naam ‘8RHK Gezond’ digitaal afgetrapt. Ernst van Koesveld, directeur-generaal bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: “Dit is een felicitatie waard, een mooi voorbeeld van de juiste zorg op de juiste plek. Het gaat daarbij om de drie i’s die ik ook hier in de Achterhoek zie: integrale zorg en samenwerking over silo’s heen, interventies waarbij we meer inzetten op preventie en intrinsieke motivatie om samen te werken voor de inwoners.”

Het Kavelmodel zet in op het duurzaam verbeteren van de gezondheid van inwoners in de Achterhoek. Daarbij worden organisatie, financiering en monitoring van de zorg anders ingericht, namelijk op meer maatwerk en behoud van gezondheid. Passend bij het credo: ‘Voorkomen is beter dan genezen’.

Meerjarenplan
Het gaat hier om een meerjarenplan, waarbij verschillende domeinen van zorg worden aangepakt. Daarmee komt meer focus op de specifieke gezondheid. Voor het in gang zetten hiervan moet een groot aantal neuzen op bestuurlijk niveau, binnen de gezondheidzorg en lokale overheden, dezelfde kant op staan. Ook inwoners en patiënten worden betrokken bij dit meerjarenplan.
De basis ligt bij de thematafel ‘De Gezondste Regio’ van 8RHK-ambassadeurs, waar gezamenlijk wordt gewerkt aan toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van zorg voor inwoners van de Achterhoek. Aangesloten ambassadeurs zijn zorgorganisaties, ondernemers, overheden, zorgverzekeraars, GGD Noord- en Oost-Gelderland, Zorgbelang en Proscoop. Eind vorig jaar gaven zij een ‘go’ op het Kavelmodel en de samenwerking vanuit ‘8RHK Gezond’, die nu officieel van start is gegaan.

Gedeeld gedachtengoed
Een grote groep vertegenwoordigers van Achterhoekse organisaties was bij de digitale start aanwezig. Sprekers van binnen en buiten de regio namen de groep mee in actualiteiten in de zorg. Onder hen waren Ruben Wenselaar, bestuursvoorzitter van Menzis en Jochen Mireau, hoogleraar economie van de volksgezondheid èn wetenschappelijk directeur AJSPH aan de Universiteit van Groningen. Van de kant van inwoners, professionals en financiers werd het gedachtengoed voor meer geluk en gezondheid in de Achterhoek besproken. Rob Jaspers, voorzitter ‘De Gezondste Regio' bij 8RHK ambassadeurs: "We zijn trots dat we als eerste regio in Nederland met deze vernieuwende organisatievorm van gezondheidszorg starten. We gaan voor korte lijnen tussen verschillende partijen om samen in te zetten op preventie en gezondheid.”