Concordia Vorden 1971. Foto Harmonie Vorden
Concordia Vorden 1971. Foto Harmonie Vorden

Achterhoek 50 jaar geleden

Achterhoek 50 jaar geleden

ACHTERHOEK - Berichten uit de Graafschapbode geven een indruk wat er in januari 1971 gebeurde op verschillende plaatsen in de Achterhoek.

HALLE - Van kelder Halse waag maken jongelui discobar
'In de kelder van de veewaag aan de Kerkstraat in Halle komt een discobar die de naam ‘Road ‘70’ zal dragen. De groep van tien enthousiaste Halse jongelui, die de verbouwingswerkzaamheden in hun vrije tijd hebben uitgevoerd, is al zover gevorderd dat de bar over 14 dagen in gebruik kan worden genomen.
Er is alleen nog wat touwtrekkerij tussen het gemeentebestuur van Zelhem en de eigenaar van de veewaag, E.J. Oosterink, over een vergunning ‘voor het verkopen van een glaasje bier’.
Oosterink wil voorkomen dat de kelder zal worden gebruikt om allerlei dingen te doen die de reputatie van zijn café, die er naast ligt, zou kunnen schaden. Hij wil bv. geen ‘hasjiesj-scènes’. Vandaar dat hij als voorwaarde heeft gesteld dat de bezoekers lid moeten worden en dat ze in het bezit moeten zijn van een pasje, zodat enige controle mogelijk is.'

VORDEN – Honderdjarige Concordia werd meermalen nieuw leven ingeblazen
'Het 100-jarig bestaan van de Vordense harmonie Concordia is een compositie geweest van fortissimo’s en pianissimo’s. Nog niet zo lang geleden werd de harmonie na enige jaren van non-activiteit weer nieuw leven ingeblazen.
Concordia heeft in elk geval weer iets om naar toe te leven want op 3 april zal het eeuwfeest worden gevierd. Bovendien wil men ook weer aan concoursen deelnemen. K. Wolters, fluitist bij het Gelders Orkest en voormalig musicerend lid van Concordia, en zoon van D. Wolters, de man die tot zijn overlijden in 1965 de harmonie 42 jaar dirigeerde, heeft ten nutte van dit alles tijdelijk de dirigeerstok opgenomen.
De harmonie bestond al in 1969 100 jaar maar dat jaartal behoort tot de dieptepunten in het bestaan. Van de 20 leden verschenen er nog maar 6 op de repetities.'

HENGELO – HAMOVE heeft weer voltallig bestuur
'Op de algemene vergadering van de auto- en motorvereniging HAMOVE in clublokaal Van de Weer kozen de 133 aanwezigen vier nieuwe bestuursleden. Voor tot stemming kon worden overgegaan werden vanuit de vergadering veel vragen gesteld over de vier ontstane vacatures.
De vier bestuursleden waren in het afgelopen jaar opgestapt omdat ze het niet eens waren met de zienswijze van het dagelijks bestuur. Het knelpunt waarover de onenigheid is ontstaan, was het al of niet geven van extra geldelijke steun aan de crossers Gerrit Wolsink en Jan Keizer bij de cross van 22 maart 1970. De kwestie liep hoog op, waarmee zelfs de KNMV zich bemoeide.
De heren A. Boerman, B. Klein Gotink, H. Hissink en G. Oortgiesen hadden hierover een andere zienswijze en bedankten als bestuurslid. Na stemming werden P. Pelgrum, A. Verschuur, E. Lettink en G. Sayers gekozen tot nieuw bestuurslid.'