Pastoraal werker Mia Tankink. Eigen foto
Pastoraal werker Mia Tankink. Eigen foto

'De wereld van het Jodendom'

'De wereld van het Jodendom'

Online lezing

HENGELO - De werkgroep Inspiratie en Ontmoeting van de gezamenlijke kerken in Hengelo Gld. organiseert op donderdag 28 januari 2020 om 19.30 uur een online lezing met pastor Mia Tankink.

Vanwege corona kunnen de normale lezingen niet doorgaan. Daarom heeft de commissie gezocht naar een vorm die wel mogelijk is. In principe kan iedereen die online kan zich hiervoor aanmelden.
De spreekster voor deze online lezing is Mia Tankink. Zij neemt de kijkers mee op zoektocht naar de wortels van het Christelijk geloof die gevonden worden in het Jodendom.
Jezus werd geboren uit een Joodse moeder en was daarmee volgens de traditie Joods. Hij leerde de geschiedenis van Zijn volk en las de Thora (de joodse Bijbel). Hij vierde de grote Joodse feesten en het is eveneens bekend hoe Hij de Pesach vierde. Juist die avond werd het voor Christenen een bijzondere avond.
In de lezing wordt de tocht van het Joodse volk gemaakt en hun ervaringen van geluk en verdriet meebeleefd. Gebruiken en rituelen verkend om zo met meer gevoel en kennis de Christelijke feesten van nu te kunnen doorleven. Het verhaal van Pesach zal met name veel ruimte krijgen.
Mia Tankink is geboren in Keijenborg. Velen zullen haar wel kennen. Mia is nu pastor in de Maria Laetitia parochie. Ze vormt samen met twee priesters en nog een pastoraal werker het parochieteam. Als lid van het pastorale team is zij medeverantwoordelijk voor het uitdragen van het pastoraal beleid, en voor speciale pastorale taken. Met name op het gebied van de Sacramenten, Eerste Heilige Communie en Vormsel is zij actief. Daarnaast heeft zij als speciale taak het bezoekwerk. Bijna 26 jaar is zij pastoraal werker, eerst als dekenaal dienstverlener en nu in de parochie. In al die jaren heeft ze vooral de contacten met mensen oud en jong, als bijzonder ervaren. Contacten met mensen leveren vaak de meest mooie momenten op, volgens haar.
Vooraf aanmelden kan bij Frida Meints, via mail f.meints@gmail.com, waarna door haar een link wordt gestuurd.