Rocco Ostermann legt momenteel de laatste hand aan het Achterhoeks Volkslied. Foto PR
Rocco Ostermann legt momenteel de laatste hand aan het Achterhoeks Volkslied. Foto PR

Primeur: Het Achterhoekse Volkslied

‘Lied met reuring’

Door Karin Stronks

ACHTERHOEK – Creatievelingen zoals muzikanten, kunstenaars en theatermakers, hebben in coronatijd weinig kunnen optreden of exposeren. Echter, het brein staat niet stil… Pianist Matthijs Stronks komt in deze periode van gedwongen rust op het idee om een Achterhoeks Volkslied te introduceren. Hij neemt contact op met diverse partijen, het voorstel wordt met enthousiasme ontvangen. En breed getrokken, brainstormsessies met medestanders leveren mooie ideeën op. Matthijs gaat ‘de boer op’ om aan het Achterhoekse publiek te vragen wat, als typisch Achterhoeks begrip, in het lied verwerkt moet worden. Op 9 september, bij de feestelijke opening van de nieuwe bibliotheek in Aalten, wordt het Achterhoeks Volkslied aan het grote publiek gepresenteerd. In de onzekere periode van lockdown, avondklok en andere coronaregels maakt pianist Matthijs Stronks, geboren en getogen in Aalten, zijn opwachting in het gemeentehuis van Aalten. Hij spreekt met wethouder Joop Wikkerink over de roerige tijden voor de culturele sector. Matthijs: “Sinds de intrede van COVID-19 en de maatregelen rondom de pandemie werd voor bijna alle makers der kunsten, inclusief hun publiek, veel geannuleerd of naar achteren verschoven. Een gedwongen rustige periode breekt aan. Met deze gedachte en met een idee ben ik in gesprek gegaan met wethouder Joop Wikkerink.” Het initiatief voor een nieuw Achterhoeks Volkslied wordt door de wethouder met enthousiasme ontvangen. Tevens toont de bestuurder van de gemeente Aalten begrip voor de culturele sector. Hij zegt: "We moeten deze sector een podium blijven geven en vooral een eerlijke prijs betalen. Zij geven kleur aan ons leven.” Hij introduceert het idee voor het Lied van de Achterhoek bij zijn collega's en weet hen te overtuigen van een financiële garantstelling vanuit de gemeente Aalten. Matthijs: "Ook kwam wethouder Joop Wikkerink met het idee om de introductie van het Achterhoeks Volkslied te combineren met de opening van de nieuwe bibliotheek aan het Lage Blik op 9 september. Daar zal het Lied van de Achterhoek voor het eerst het daglicht zien.” Er worden contacten gelegd met diverse organisaties, instellingen en met collega kunstenaars. Brainstormsessies volgen en leveren mooie ideeën op. Onder andere muzikanten Vedran Mircetic (De Staat) en de Zieuwentse Bob Hogenelst (Birth of Joy, Molassess), werken mee met het project. Er wordt een videoclip gemaakt en een kunstenares zal een kunstwerk maken dat refereert aan het Lied voor de Achterhoek. Matthijs: "We zoeken contact, met jeugd en ouderen. En alles daartussen. Dat is met name een item voor de bibliotheek, voor hen is verbinding via tekst heel belangrijk. Daarom benaderen we ook basisscholen en woonzorgcentra voor ouderen. Een zo groot mogelijk draagvlak en zo veel mogelijk mensen bereiken, dat is de bedoeling.” Matthijs gaat op zoek naar professionals die zowel op creatief als marketinggebied kunnen helpen met het lanceren van zijn plan. Gitarist, songwriter Rocco Ostermann uit Dinxperlo, wordt benaderd om muzikaal en tekstueel de blauwdruk te leveren, zodat andere muzikanten en organisatoren aan het werk kunnen om het concept naar een sluitend geheel te brengen. "We gaan zelf Achterhoekers opzoeken, fysiek en via social media, om te vragen wat in het Achterhoekse Volkslied moet worden meegenomen. Wat is nou typisch Achterhoeks? Boerenverstand, leven met de duim omhoog en nuchterheid zijn natuurlijk kernwaarden, maar we streven naar een lied met reuring! We zijn benieuwd naar de mening van de Achterhoekers zelf!” Op 9 september, bij de officiële opening van de nieuwe bibliotheek Achterhoekse Poort in Aalten, is voor de eerste keer het Achterhoekse Volkslied te horen.