Plattelandspioniers leggen in Tegenlicht hun ideeën uit. Foto: VPRO
Plattelandspioniers leggen in Tegenlicht hun ideeën uit. Foto: VPRO Foto:

Ontmoeting met Achterhoekse plattelandspioniers in Lochem

Tegenlicht-documentaire startpunt voor Meetup in Stadshuus

LOCHEM - De vorig jaar op televisie uitgezonden Tegenlicht-documentaire van de VPRO over plattelandspioniers vormt de basis en het uitgangspunt voor een Meetup, die op 27 januari in het Stadshuus in Lochem wordt gehouden. Nadat gezamenlijk de documentaire nog eens is bekeken stelt een tiental plattelandspioniers uit de Achterhoek zich voor, waarna zij met de aanwezigen in gesprek gaan.

Het Nederlandse platteland is een broedplaats voor nieuwe initiatieven. Plattelandspioniers geven vorm aan nieuwe manieren van voedsel verbouwen, energie opwekken, duurzaam leven en gemeenschapszin. Wat van deze vernieuwers te leren is wordt besproken in de Meetup, met als organisator en gastheer burger-energiecoöperatie LochemEnergie die dit jaar tien jaar bestaat.

Tegenlicht
De Tegenlicht-documentaire zet drie pioniers voor het voetlicht. Een daarvan is het Friese dorpje Wijnjewoude, dat als doel heeft: Wijnjewoude Energieneutraal in 2025. Voor het eerst heeft een dorp in Nederland een eigen energiecoöperatie opgericht waarin groene stroom wordt opgewekt. Met als volgende stap: het vergisten van koeienmest om zo zelf biogas te produceren. Tegenlicht volgt de koppige voortrekkers van dit project: Frans Pool en Pieter de Kroon.
Een ander succesvol initiatief is de stichting Herenboeren in Boxtel, een coöperatie van huishoudens die samen een stuk land hebben aangekocht, een boer in dienst hebben genomen en in ruil daarvoor goedkope, biologische aardappels, groenten, vlees en fruit ontvangen. VPRO Tegenlicht praat met bedenker Geert van der Veer tijdens een oogstdag op de boerderij.
De derde pionier in de documentaire is het Voedselbos in Groesbeek, een idee van Wouter van Eck. Dit is een botanisch project waar 400 eetbare soorten door elkaar zijn geplant. De opbrengst is tien keer zo hoog als die in de reguliere landbouw. Geen bestrijdingsmiddelen, geen bemesting en geen besproeiing en daardoor een paradijs voor insecten, kikkers, vogels en klein wild. Exclusieve restaurants, lokale bierbrouwers en ambtenaren van het ministerie zijn dagelijks in deze paradijstuin te vinden.

Minister
Ook aan het woord in deze uitzending komt de minister van Landbouw, Carola Schouten. Zij denkt dat het gezamenlijk belang om duurzaam te leven de kloof tussen boeren en burgers kan verkleinen. Zeventig jaar lang was het landbouwbeleid gericht op de naoorlogse gedachte 'nooit meer honger', bedoeld om zoveel mogelijk te produceren tegen een zo laag mogelijke prijs. Technologische doorbraken en grootschalige landbouw hebben geleid tot een enorme intensivering van de landbouwproductie. Met als gevolg dat het piepkleine Nederland nu de tweede landbouwexporteur ter wereld is.
Maar dit systeem is niet langer houdbaar. Een miljoen planten- en diersoorten wordt met uitsterven bedreigd en om de klimaatdoelstellingen te halen moet er met de natuur worden samengewerkt. Schouten pleit voor een radicale omslag in het natuur- en landbouwbeleid: naar kringlooplandbouw, een voedselproductiesysteem waarin afvalproducten worden gebruikt als grondstof.

Achterhoekers
Na het bekijken van de door Kees Brouwer geregisseerde documentaire stelt een tiental plattelandspioniers uit de Achterhoek zich in levende lijve aan de belangstellenden voor. Els Hegger, Stefan Hanstede, Hans Leeflang, Agnes Eising, Manja Bedner, Daan de Leeuw, Silvan Schalken, Jeroen Schreurs, Gea Boessenkool, Sylvia Heinen en Tonnie Tekelenburg geven ieder een korte pitch. Tekelenburg van LochemEnergie - ook genomineerde bij de VPRO - leidt vervolgens het gesprek met 'de zaal'.
Het programma in het Stadshuus (Markt 3) start om 19.30 uur en wordt rond 21.30 afgesloten. Na afloop is er een hapje en een drankje en ruim gelegenheid om contacten met elkaar te leggen en informatie uit te wisselen. De entree is een vrije gift. Reserveren via de website Eventbrite is gewenst i.v.m. aantal beschikbare plaatsen. Belangstellenden om deze avond te ondersteunen kunnen contact opnemen via e-mail: meetuplochem@gmail.com of telefonisch: 06-51158092.


www.eventbrite.nl