Belangstelling voor de bijeenkomst van het Alzheimer Trefpunt. Foto: PR
Belangstelling voor de bijeenkomst van het Alzheimer Trefpunt. Foto: PR

Belangstelling voor Alzheimer Trefpunt Doetinchem

Zorg

DOETINCHEM - Sinds maart dit jaar zijn de maandelijkse bijeenkomsten van het Alzheimer Trefpunt Doetinchem steeds drukker bezocht. De doelgroep, mensen die te maken krijgen met de diagnose dementie, weten de weg naar het Trefpunt goed te vinden. In oktober waren er zelfs zoveel aanmeldingen dat Buuls Lunchroom aan de Klootsemastraat 1 in Doetinchem vol zat.

Het Alzheimer Trefpunt
Het Alzheimer Trefpunt is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, kinderen, familie, vrienden en anderen belangstellenden. Maandelijks gaat de gesprekleider in gesprek met een professional over een specifiek onderwerp. Tijdens de informele bijeenkomsten krijg je informatie over dementie, kun je vragen stellen en ideeën en ervaringen uitwisselen.

Dementie en Rouw
De volgende bijeenkomst van Alzheimer Trefpunt Doetinchem vindt plaats op dinsdagavond 8 november. Inloop vanaf 19.00 uur. Start programma 19.30 tot 21.00 uur.
Er zijn nog een paar plaatsen beschikbaar voor deze bijeenkomst. Deze avond wordt het thema Dementie en Rouw besproken. Na de diagnose dementie worden mensen zich bewuster dat het leven eindig is. Er begint een periode van afscheid nemen. Afscheid van vaardigheden, van toekomstplannen en van gewoontes die altijd zo vanzelfsprekend leken. Voor zowel de mensen met dementie als de mantelzorger start hierdoor, vaak zonder dat ze het beseffen, een rouwproces. Hoe maak je dit bespreekbaar? En hoe neem je afscheid?
Wie interesse heeft om de avond bij te wonen, stuurt een mail om aan te melden. Mocht de avond vol zitten, komen belangstellende op de wachtlijst. Er volgt een berichtje als er alsnog een plekje vrij komt.


Mail: doetinchem@alzheimervrijwilligers.nl 

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant