Afbeelding

Het verhaal over De Bemte

Wonen

Antoon winters kreeg een uitnodigingsbrief: ‘uitbreidingslocatie woningbouw Hengelo’. Daarin staat vermeld, en hij citeert: ‘Wij zijn benieuwd naar uw ideeën en oplossingen, maar ook naar historische kennis van/of verhalen over het gebied, als u deze hebt …’

Aldus ook Johan Brands, projectleider en organisator van de Bewonersavond van 27 maart 2023 in de raadszaal van het gemeentehuis namens burgemeester en wethouders van Bronckhorst. Voor aanvang van de presentatie sprak ik hem aan met de mededeling dat ik een verhaal en historische kennis over dit gebied had en deze graag aan de aanwezigen in de raadszaal wilde vertellen… maar dit werd mij geweigerd!

Dit is mijn verhaal:

Geachte aanwezigen,

Mijn naam is Antoon Winters. In de uitnodigingsbrief voor deze avond, werd een mogelijkheid gegeven om over dit gebied te vertellen en daar wil ik gaarne gebruik van maken. Ik zal het luid en duidelijk kenbaar maken, zodat elk woord goed genotuleerd kan worden.

Op 7 februari 2022 viel plotseling een brief in de bus dat dit gebied was aangewezen als uitbreidingslocatie voor grootschalige woningbouw.
Op 8 februari schreef ik mijn betoog naar het college van burgemeester en wethouders.
Op 10 februari kreeg ik een bevestiging dat mijn brief op de afdeling Wonen en werken lag.
Een telefoontje naar mevrouw Bernadette Arends, die mij verzekerde dat deze brief gelezen zou worden door diegenen waar hij aan gericht was. Vragen in die brief zijn echter nooit beantwoord.

Dit gebied ‘de Bemte’, een laag en nat stuk land, afgeleid van het Nederlandse woord Beemd wordt zoals ik schreef ‘verkwanseld’. Dit bleek ook in de startnotitie want deze locatie zal de naam Bemte niet krijgen, maar Hiddinkdijk moet het worden. Men beseft heel goed dat een ophoging met ruim 90 centimeter van dit land de eigenschap en karakter ‘Bemte’ zal verliezen. Verkwanselen wordt hier direct al een waarheid!
Nu rennen hier nog de hazen en de reeën, waarvan de aanwezigheid in de startnotitie wordt bevestigd. Ook in het logo van deze gemeente rennen de hazen rondom een toren van een landgoed, dat is toch wel heel bijzonder.

Veel voorstellen voor alternatieve bouwlocaties worden weggewuifd. Bij de laatste verkiezingen kreeg de zittende politiek een flinke draai om zijn oren, dit zal op een later moment ook hier gebeuren om duidelijk te maken dat men dit beleid niet wil.

Nu loopt men hier nog aan de hand van projectontwikkelaars, die in de gelegenheid gesteld worden hun verworven gronden te gelde te maken. Om deze projectontwikkelaars hun gang te laten gaan, is toch wel heel gemakzuchtig. Dezelfde ontwikkelaars die al 12 miljoen uit onze gemeentekas hebben gezogen en dan te bedenken dat onze plaatselijke ondernemers geen enkele kans maken om op deze locatie werkzaamheden te verrichten. Ondernemers die wel hun belastingen aan deze gemeente afdragen.

Wees wijs bestuurders van deze gemeente, doorgaan met dit onzalige plan, bedacht door uw voorgangers, verwoest voor eeuwig dit waardevolle landschap van nu nog het mooie dorp Hengelo!

Antoon Winters, Hengelo

Gebied ‘de Bemte’, een laag en nat stuk land. Foto: Antoon Winters
Het huis op gebied de Bemte, waarop de gemeente voornemens is te gaan bouwen. Foto: Antoon Winters
 Gebied ‘de Bemte’, een laag en nat stuk land. Foto: Antoon Winters

Advertenties doorgeplaatst vanuit Contact Bronckhorst Midden