Groepsfoto van oudleerlingen van de CBS Bekveld (geboren voor 1951). Foto: Leo van Dam
Groepsfoto van oudleerlingen van de CBS Bekveld (geboren voor 1951). Foto: Leo van Dam

100-jarige Basisschool Bekveld viert feest met reünie

Onderwijs

BEKVELD - Reünies hebben doorgaans een vrolijke opzet. De drukbezochte reünie van de Basisschool Bekveld bevond zich, hoe vrolijk de samenkomst ook was, helaas ook een beetje in een weemoedige stemming. Want het 100-jarig bestaan vieren terwijl je weet dat de school wegens een gebrek aan leerlingen op de nominatie staat opgeheven te worden, lijkt in schril contrast met elkaar. Het was dus een jubileumfeest met een rouwrandje. Evenwel niet voldoende reden het jubileumfeest en de reünie over te slaan. De herinneringen aan een school die naast goed onderwijs ook een positieve levensopvatting bij de leerlingen bijbracht, staan als een paal boven water.

Bij alle positieve eigenschappen van de Basisschool Bekveld past ook een geslaagd jubileumfeest en een drukbezochte reünie. Het werd een mooie middag die zowel binnen de school als in de lommenrijkheid van het schoolplein plaatsvond.
Binnen hadden zich aan de ene zijde van het buffet vrijwilligers verschanst met de duidelijke opzet de middag met het serveren van drankjes, feestgebakjes en hartige versnaperingen tot een succes te maken. Aan de andere zijde stroomden de reünisten samen om in een gezellig geroezemoes herinneringen uit te wisselen. Die werden geënthousiasmeerd door grote beeldschermen waarop de schoolherinneringen in foto’s nog eens uitgediept werden.
Ondertussen kregen de verschillende jaargangen van de school de gelegenheid zich fotografisch in het zonnetje te laten zetten, met het uiteindelijke doel daar een herinneringsboek van uit te geven. De alleroudsten mochten hierin de jongeren voorgaan en stonden pontificaal omgeven door een guirlande van door vrijwilligers vervaardigde bloemen te poseren voor de fotograaf.

Terwijl de middag verstreek kwam voorzichtig de gedachte op dat het mede aan deze school te danken was dat ook de vrolijke kant van het leven in Bekveld zo vaak bezongen wordt. Want zouden fenomenen als het Bekvelds Feest, het Paasvuur, Zomer in Bekveld, de Broek Uut Fuif, de Inburgeringscursus, Bekveld FM, UnderKoffer, vertellers als Jan Wagenvoort en Martin Harmsen en een heleboel muzikanten wier roots ook via deze school liepen, de betekenis gekregen hebben die het verdiende?
Maar vergeet in deze tijd van toenemende inflatie en voedselschaarste ook niet dat deze ogenschijnlijk bescheiden plattelandsschool een ongelooflijk hoog aantal leerlingen afgeleverd heeft die later een actieve rol in de voedselproductie zou vervullen. Misschien werd daarom tijdens de reünie ook zo goed voor de inwendige mens gezorgd dat de middag, hoewel met een lichte ondertoon van weemoed, toch echt in een compleet jubileumfeest uitmondde.
Tot slot, alle hulde voor de voorbereidingscommissie, leerkrachten en vrijwilligers die de organisatie en uitvoering van deze prachtige middag voor hun rekening namen of als sponsoren ondersteund hebben.


Het fotoverslag van deze middag is te zien op Facebookpagina 100 jaar CBS Bekveld

Advertenties doorgeplaatst vanuit Contact Bronckhorst Midden