De Emmerweg op Rha is vanwege het hoge water niet meer open voor verkeer. Dat is de eerste keer dat dit voorkomt, wisten fietsers te vertellen; zij hadden er flink natte voeten aan overgehouden. Foto: Liesbeth Spaansen

De Emmerweg op Rha is vanwege het hoge water niet meer open voor verkeer. Dat is de eerste keer dat dit voorkomt, wisten fietsers te vertellen; zij hadden er flink natte voeten aan overgehouden. Foto: Liesbeth Spaansen

Indrukwekkende beelden van hoog water in de Achterhoek

Natuur

Waterschap neemt maatregelen om situatie onder controle te houden

Door Guus Helle

ACHTERHOEK – “We kunnen het aan, alles is onder controle”, zo beschrijft Lotte Guest, woordvoerder van Waterschap Rijn en IJssel de situatie in de Achterhoek. Het water is dan, in de dagen tussen Kerst en Oud en Nieuw, tot angstvallige hoogtes gestegen. Er is al weken sprake van een verhoogde waterstand in de regio en de vele regen doet de spreekwoordelijke emmer bijna of zelfs helemaal overlopen.

Foto na foto komt voorbij op social media van volgelopen kelders, rivieren en beken die buiten de oevers treden en weilanden die gedeeltelijk onder water staan. Indrukwekkende beelden, die de ernst van de situatie benadrukken. Het waterschap krijgt een bovengemiddeld aantal meldingen van wateroverlast binnen.

Lotte Guest geeft aan dat het waterschap er alles aan doet om waterschade zoveel mogelijk te voorkomen, dan wel te verminderen. “We hebben de stuw bij Doesburg volledig opengezet. Hierdoor kan de Oude IJssel zijn water zo snel mogelijk kwijt”. Dit zou moeten helpen om wateroverlast in onder andere Doetinchem te verminderen. Zo stond op Tweede Kerstdag het nieuwbouwproject Isseldoks blank. Volgens het liveblog dat het waterschap op zijn website bijhoudt is dit de eerste keer in de geschiedenis dat de stuw volledig open staat.

Niet alleen de Oude IJssel heeft te maken met een hoge waterstand. In Zutphen stroomt de IJssel op deze dagen na Kerst bijna over de dijken en kolkt de Berkel woest door de stuwen. Ook de natuur heeft te lijden onder wateroverlast, het waterschap zegt veel meldingen te krijgen van bomen die door het hoge water zijn omgevallen.

Ondanks deze bijzondere omstandigheden, stelt Guest dat het waterschap alles onder controle heeft: “We kunnen het aan, ook met regen in het vooruitzicht.” De genomen maatregelen hebben effect, benadrukt het waterschap, zoals het parkeren van water in daarvoor bestemde gebieden. Onder andere de Boezem van Hackfort, nabij Vorden, wordt hiervoor gebruikt.

Toch kan wateroverlast niet geheel worden voorkomen. Guest geeft aan dat de hoge waterstand niet alleen wordt veroorzaakt door regen die in de Achterhoek neerdaalt, maar dat ook de rivieren en beken vanuit Duitsland bijzonder veel water met zich meebrengen. Ook daar heeft het de afgelopen maanden veel geregend. “Het grondwaterpeil staat al hoog, waardoor de bodem al het water dat nu neerdaalt niet meer kan opnemen. Dus stijgt het waterpeil”, aldus Guest.

Het KNMI voorspelt een neerslagkans van 80% in de eerste week van 2024, daarna zal het naar verwachting droger worden.

Door het in werking zetten van het Gemaal Grote Beek omdat het water van de IJssel hoger staat dan in de Grote Beek in Bronkhorst, zijn de uiterwaarden volgestroomd. Foto: Liesbeth Spaansen
De Grote Beek is uit zijn oevers getreden, en het Waterschap peilt middels een sonarbootje de stromingen om te bepalen of het in werking gezette Gemaal Grote Beek zijn werk, het verplaatsen van het water naar de uiterwaarden, goed doet. Foto: Liesbeth Spaansen
De uiterwaarden bij Olburgen zijn overstroomd, maar, zo vertelden inwoners, het water is pas echt hoog als je niet meer op het bankje kunt zitten. Foto: Liesbeth Spaansen
De Emmerweg op Rha is vanwege het hoge water niet meer open voor verkeer. Dat is de eerste keer dat dit voorkomt, wisten fietsers te vertellen; zij hadden er flink natte voeten aan overgehouden. Foto: Liesbeth Spaansen
De uiterwaarden bij Olburgen zijn overstroomd. De pontveer is uit de vaart en het huis bij de veerstoep niet bereikbaar. De brievenbus is tijdelijk verplaatst. Foto: Liesbeth Spaansen
De Veerweg in Bronkhorst is niet meer toegankelijk, het pontveer is uit de vaart genomen. Zo hoog als het water nu staat, is nog niet eerder voorgekomen, aldus een inwoner van het stadje. Foto: Liesbeth Spaansen

Advertenties doorgeplaatst vanuit Contact Bronckhorst-Midden