De eerste van de drie door dikrandtonderzwam aangetaste populieren valt. Foto: Alice Rouwhorst

De eerste van de drie door dikrandtonderzwam aangetaste populieren valt. Foto: Alice Rouwhorst

De Vier Bomen zijn niet meer

Natuur

BAAK – Waar Moeder Natuur tientallen jaren over deed om ze tot volledige wasdom te laten uitgroeien, werd in één werkdag tenietgedaan. De in de volksmond in Baak en omgeving bekend staande ‘De Vier Bomen’, waar er overigens nog maar drie van overeind stonden, zijn ter ziele.

Door Alice Rouwhorst

Holle stam door agressieve parasitaire schimmel
De veertig meter hoge monumentale populieren waren nog verder aangetast door de dikrandtonderzwam, zo bleek na een driejaarlijkse inspectie door een expert. Deze agressieve schimmel parasiteert op wortels en holt de stamvoet vanuit het centrum richting de buitenkant uit. Als de schimmel al jarenlang in de boom schimmelt, wordt het hout sponzig en heeft het geen draagkracht meer. De bomen leverden daardoor een gevaar voor de omgeving op. “Als het gekund had, hadden we de bomen nog zeker laten staan. Maar dat was niet meer verantwoord. We konden niet anders dan te besluiten tot vellen van de bomen”, aldus Alfred Hofs, van de afdeling cluster Buiten van de gemeente Bronckhorst die ter plaatse was tijdens de werkzaamheden. Een telescooparm met kettingzaag op een kraan maakte in een mum van tijd korte metten met de grote bomen. Een stapel takken en in stukken gezaagde op elkaar gestapelde stammen lagen aan het eind van de klus naast de weg in de berm.

Herplanting van de bomen
Eén van de vier bomen was eind 2013 al afgebroken tijdens een storm. Het Steenders Landschap plantte in 2019 een kloon van deze omgewaaide boom terug. Maar ook deze heeft het niet gered, de kleine boom was aangetast door de schimmel. De overgebleven drie populieren werden in het voorjaar van 2018 uit voorzorg fors ingenomen, de zogenaamde veteranensnoei. Hierbij ligt de nadruk op het behoud van de boom en de veiligheid voor de onmiddellijke omgeving. Alle onderbegroeiing om de stammen werd verwijderd, zodat de stamvoeten weer licht en lucht kregen met het doel om de groei van de aanwezige zwammen te beperken. Dit heeft de uiteindelijke kap een aantal jaren naar achteren geschoven, maar niet kunnen voorkomen. Maandag 13 maart ging de zaag er alsnog in. Deze bomen zijn voorgoed uit het landschap verdwenen. Nieuwe exemplaren worden op termijn terug geplant. Als ze de tijd en ruimte krijgen om uit te groeien, spreekt men over een aantal decennia wellicht weer over ‘De Vier Bomen’.

Markant punt in de omgeving
De Dr. A. Ariënsstraat was lange tijd de verbindingsweg tussen Baak en Steenderen. De vier populieren, die in 1929 waren geplant, stonden in een koppel aan weerszijden van deze weg. Het punt was een geschikte afspreekplek voor bijvoorbeeld vriendengroepen of stelletjes. Veel inwoners van Baak herinneren zich dit nog. De bomen waren een duidelijk baken in het verder lege, agrarische landschap. In de jaren negentig werd de L. Dolfingweg, die langs de bomen werd aangelegd, de nieuwe verbinding tussen beide dorpen. In de loop van de jaren was er meer groen om de bomen geplant, maar ze bleven hier ver boven uitsteken, zodat ze nog steeds van verre duidelijk zichtbaar waren.

De drie van de vier overgebleven populieren. In de Baakse volksmond bekend staand als 'De Vier Bomen'. Foto: Alice Rouwhorst
De top wordt vakkundig afgezaagd. Foto: Alice Rouwhorst
Alle bomen geveld. Foto: Alice Rouwhorst
De stammen van De Vier Bomen deels al opgehaald. Foto: Alice Rouwhorst

Advertenties doorgeplaatst vanuit Contact Bronckhorst Midden