Riviernatuur in de Olburgsche Waard. Foto: Rijkswaterstaat
Riviernatuur in de Olburgsche Waard. Foto: Rijkswaterstaat

Publieksbijeenkomst ‘Samen riviernatuur verbeteren in de Olburgsche Waard’

Natuur

OLBURGEN - Rijkswaterstaat werkt aan een plan om de riviernatuur in de Olburgsche Waard te verbeteren. Het aanleggen van een tweezijdig aangetakte geul moet ervoor zorgen dat het gebied aantrekkelijker wordt voor verschillende soorten vissen en andere dieren. Op dinsdag 22 november organiseert Rijkswaterstaat een publieksbijeenkomst om omwonenden en andere geïnteresseerden te betrekken bij de plannen. De bijeenkomst vindt plaats van 19.30 tot 21.00 uur in ‘t Lokaal aan de Olburgseweg 19 in Olburgen.

Helder en stromend water waar dieren geen last hebben van de scheepsvaart helpt het gebied zich te ontwikkelen. Om dit te realiseren worden oude geulen opnieuw uitgegraven en verbinden deze met de IJssel. De werkzaamheden zullen medio 2027 worden afgerond.

Publieksbijeenkomst
Het doel van de publieksbijeenkomst is om omwonenden en geïnteresseerden te informeren over de plannen en verbetering van de riviernatuur in de Olburgsche Waard. De projectmanager, omgevingsmanager, landschapsontwerper en ecoloog van het project lichten de maatregel toe en vertellen over het ontwerpproces. Ook is er de gelegenheid om vragen te stellen en ideeën met hen te delen. De publieksbijeenkomst zal plaatsvinden in de vorm van een informatiemarkt.

Aanmelden
Belangstellenden kunnen zich aanmelden op de projectpagina Olburgsche Waard op www.samenwerkenaanriviernatuur.nl. Of door een e-mail te sturen naar loket-krwoost@arcadis.com.

Kennisgeving
Middels een kennisgeving Voornemen en Participatie Omgevingswet zet Rijkswaterstaat ook een eerste stap in de vergunningenprocedure. De kennisgeving wordt gepubliceerd in de Staatscourant. Voor de inhoud van de kennisgeving wordt verwezen naar de projectpagina van de Olburgsche Waard op www.samenwerkenaanriviernatuur.nl/olburgschewaard/.

Kaderrichtlijn Water
Rijkswaterstaat heeft de opdracht om de kwaliteit van leefgebieden voor planten en dieren te verbeteren en de biodiversiteit te vergroten in het rivierengebied. De maatregelen die Rijkswaterstaat hiervoor neemt zijn onderdeel van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Het doel van deze richtlijn is om de kwaliteit van het oppervlaktewater in Europa te verbeteren en te beschermen.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Contact Bronckhorst Midden