Door bevolkingsgroei en economische groei stijgt de komende jaren de vraag naar drinkwater. Foto ter illustratie: Pexels
Door bevolkingsgroei en economische groei stijgt de komende jaren de vraag naar drinkwater. Foto ter illustratie: Pexels

Olburgen-Doesburg aangewezen als drinkwater reserveringsgebied

Natuur

OLBURGEN/REGIO - Gelderland wijst elf drinkwaterreserveringsgebieden aan. Het grondwater in deze gebieden zal worden beschermd. Zodat schoon water kan worden opgepompt, als dat in de toekomst nodig is. Daarmee wordt geborgd dat ook in de komende decennia kan worden voldaan aan de steeds groter wordende vraag naar drinkwater. Kwetsbare drinkwaterreserveringsgebieden zijn Olburgen-Doesburg, Elburg-Wezep, Apeldoorn-Noord, Deventer-Zutphen, Velp-Rheden, Liemers-West, Zeddam-Ulft en Winssen-Slijk-Ewijk. Minder kwetsbare drinkwaterreserveringsgebieden zijn Gelderse Vallei, Betuwe-West-Buren en Tielerwaard.

Door bevolkingsgroei en economische groei stijgt de komende jaren de vraag naar drinkwater. Daarnaast verandert het klimaat en wordt de bodem steeds intensiever gebruikt

Door bevolkingsgroei en economische groei stijgt de komende jaren de vraag naar drinkwater. Daarnaast verandert het klimaat en wordt de bodem steeds intensiever gebruikt. De provincie is verantwoordelijk voor drinkwaterwinning. Het Rijk heeft daarom de provincies gevraagd om Aanvullende Strategische Voorraden voor drinkwater aan te wijzen. Voor Gelderland gaat het om een reservering van gebieden voor 55 miljoen m3 extra drinkwater per jaar. Het is belangrijk om deze gebieden nu aan te wijzen en te beschermen. Anders blijft er vanwege allerlei nieuwe activiteiten steeds minder ruimte over waar voldoende grondwater van goede kwaliteit kan worden gewonnen voor drinkwater. 

De elf gebieden liggen door heel Gelderland. In deze gebieden gaan grondwaterbeschermingsregels gelden, zoals vastgelegd in het Actualisatieplan 9 Omgevingsverordening Aanvullende Strategische Voorraden. Meer informatie over welke regels gaan gelden is te vinden op de website.

Gelderland heeft dit nieuwe beleid ter inzage gelegd. Belanghebbenden hebben daarop (meer dan 300 maal) gereageerd. Er is begrip voor dat er zorgen zijn over de mogelijke impact van de aanwijzing. Daarom is gekeken welke aanpassingen mogelijk zijn. In de reactienota zijn de wijzigingen vermeld en toegelicht.
In grote lijnen gaat het om een versoepeling van de regels waar dat kan met behoud van voldoende bescherming van het grondwater en een kleine aanpassing van de begrenzing van de gebieden waar dit de mogelijkheden voor een goede inpassing van een toekomstige waterwinning niet aantast.

Om de omgeving zo snel mogelijk meer duidelijkheid te geven wordt op korte termijn onderzocht of het mogelijk is de vier grootste drinkwaterreserveringsgebieden binnen een aantal jaren te verkleinen en worden de mogelijkheden en randvoorwaarden van oevergrondwaterwinning verder onderzocht, te beginnen met drinkwaterreserveringsgebied Winssen-Slijk-Ewijk. Met de fruitteelt- en laanboomsector in het rivierengebied wordt gesproken over het starten van een watertafel over een robuust watersysteem in het Rivierengebied, voor de komende 50-100 jaar.

Gelderland gaat in de komende jaren ook samen met andere partijen zoals Vitens en de waterschappen verder onderzoek doen naar andere bronnen voor drinkwater

Gelderland gaat in de komende jaren ook samen met andere partijen zoals Vitens en de waterschappen verder onderzoek doen naar andere bronnen voor drinkwater zoals brakwater en andere concepten zoals de wateraccu Veluwe. Daarnaast zetten ze in op waterbesparing. Zo wil de provincie via verschillende inspanningen er voor zorgen dat er voldoende drinkwater is, komt en blijft. Provinciale Staten nemen in juli een besluit over deze geactualiseerde plannen.


www.gelderland.nl/voldoendedrinkwater

Advertenties doorgeplaatst vanuit Contact Bronckhorst Midden