Voorzitter Anniet Steenblik treedt af, Michiel Smeitink neemt haar taak over. Foto: W. Teunissen

Voorzitter Anniet Steenblik treedt af, Michiel Smeitink neemt haar taak over. Foto: W. Teunissen

Buurtvereniging Bekveld neemt na veertien jaar afscheid van voorzitter Anniet Steenblik

Maatschappij

BEKVELD - Op vrijdag 23 februari vond in het schoolgebouw in Bekveld de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats van Buurtvereniging Bekveld. Op de agenda stond de jaarrekening en de wisseling van het bestuur. 

De penningmeester presenteerde een goed positief jaarresultaat: de Buurtvereniging heeft een goed jaar gehad in 2023. Ook stond er een bestuursverkiezing op de agenda. Ronnie Giesen en Anniet Steenblik traden af als respectievelijk penningmeester en voorzitter. Twee nieuwe bestuursleden werden gekozen: Simone Ruesink en Rens-Willem Bloemendaal. Michiel Smeitink werd de nieuwe voorzitter en Evi Zents blijft aan als secretaris.
Anniet Steenblik is veertien jaar voorzitter geweest. Namens de leden werd zij benoemd tot erelid van de buurtverenging. Anniet Steenblik verdwijnt niet uit beeld want zij gaat als verder als voorzitter voor de Stichting Buiten Gewoon Bekveld die met de gemeente overlegt over de toekomst van het schoolgebouw.
Voor meer informatie: Jacqueline Huijsmans (lid bestuur Stichting Buiten Gewoon Bekveld): 06 17 10 48 47.

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant