Burgemeester Marja van der Tas, postcommandant Frans Meulenbelt, Marja en Hans Lubbers, Martijn Berenschot, Jente Mooij, Mark te Kulve, Darko Sanders, Jurjen Kohler, Stefan Jansen en Arian Regelink. Foto: Liesbeth Spaansen
Burgemeester Marja van der Tas, postcommandant Frans Meulenbelt, Marja en Hans Lubbers, Martijn Berenschot, Jente Mooij, Mark te Kulve, Darko Sanders, Jurjen Kohler, Stefan Jansen en Arian Regelink. Foto: Liesbeth Spaansen

Feest- en huldigingsavond brandweerpost Hengelo

Maatschappij

HENGELO/VELDHOEK – In eetcafé De Veldhoek hielden brandweervrijwilligers van post Hengelo en hun partners op zaterdagavond 24 februari hun feest- en huldigingsavond, en ook nog nieuwjaarsreceptie. Waarnemend burgemeester Marja van der Tas en districtscommandant Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) Darko Sanders waren hierbij aanwezig.

Door Liesbeth Spaansen

Districtscommandant Sanders benadrukte in zijn welkomstwoord dat brandweervrijwilligers allemaal hetzelfde rode hart hebben. “Daarnaast heeft elke brandweerkazerne zijn eigen cultuur. Behoud die! Dat maakt waarom zij brandweer zijn.” Hij blikte terug op een jaar met een heftige brand en ongevallen en de daarbij geboden hulpverlening. “Ik wil jullie bedanken voor wat jullie gepresteerd hebben. Niet alleen de actieve leden, maar ook het thuisfront, dat wordt nog wel eens vergeten. Het thuisfront maakt dat wij de brandweer kunnen zijn: met plezier naar de brandweer, plezier op de brandweer, maar ook met plezier weer naar huis.”

Burgemeester Marja van der Tas was blij de brandweervrijwilligers te mogen ontmoeten. Ze hoopt ze volgende keer in Hengelo te kunnen bezoeken. “Mooi om te zien hoe de omstandigheden op de post zijn.” Ook zij bedankte de mannen en hun thuisfront voor de inzet van het afgelopen jaar, met oefenen en op pad gaan op ongemakkelijke tijden. “Brandweerman zijn geeft heel veel gezelligheid, maar het is vooral een passie dat je mensen wil helpen die in nood zijn. Dat is niet iedereen gegeven, daar moet je toch zekere moed voor hebben. Daar heb je elkaar voor nodig.” Bij crisis en minder prettige zaken is zij vanuit haar functie als burgemeester betrokken. Ongelukken zitten in kleine hoekjes, stelt zij. “Daar moeten mensen zoals jullie op af. Jullie zijn paraat en ik ben ongelooflijk dankbaar dat we in Bronckhorst vier posten, veel vrijwilligers, nieuwe mensen, hebben. Prachtig om in jullie midden te mogen zijn. Petje af voor jullie allemaal.”

Postcommandant brandweer Hengelo Frans Meulenbelt neemt dan het woord. Er is een nieuwkomer, er zijn diploma’s gehaald, mensen bevorderd, er zijn jubilarissen en afscheid nemers. Zij kwamen om beurten naar voren.

Nieuw lid en diploma’s
Als nieuw lid is welkom geheten Stefan Jansen. “Het kon eigenlijk niet uitblijven, de derde generatie brandweerman in de familie Jansen. Opa, jouw vader en nou jij. Hartelijk welkom en heel veel plezier binnen brandweer Hengelo.”
Diploma’s bevelvoerder zijn behaald door Martijn Berenschot en Arian Regelink. Het diploma bevelvoerder en het certificaat leergang instructeur werden overhandigd aan Jurjen Kohler. Jente Mooij werd bevorderd van manschap A naar B.

Jubilarissen en afscheid
De jubilaris die twintig jaar in dienst is, Gert Wezeman kon helaas niet aanwezig zijn op deze avond. Theo Nibbeling, ook afwezig op de huldigingsavond is veertig jaar in brandweerdienst (nu als niet repressief lid).

Mark te Kulve nam afscheid na 19 jaar en 11 maanden. Hij kreeg uit handen van voorzitter Martijn Berenschot een fraaie attentie: een beeldje van een brandweerman in actie. Frans Meulenbelt blikte terug op zijn carrière, die hij begon als aspirant. De diploma’s brandwacht eerste klas en hoofdbrandwacht behaalde hij in de jaren die volgden. “Jij was vaak de eerste die de deur van de kazerne losdeed. Voor post Hengelo was je de zaagspecialist.” Zowel bij stormschade en extreem weer was hij in zijn element. “Ook was je altijd te porren voor een geintje. Vuurwerk bij een verjaardag of een confettikanon.” Hij zal de confetti van zijn 50ste verjaardag nog wel even vinden. “Top gedaan, die 19 jaar. Bedankt voor de jaren en wat je voor post Hengelo hebt betekend.”

Tot slot werd Hans Lubbers in het zonnetje gezet bij zijn afscheid na 35 jaar dienstverband. Hij blijft overigens betrokken bij post Hengelo als niet-repressief lid, als oefenbegeleider. De bijbehorende onderscheiding werd opgespeld door burgemeester Marja van der Tas.

De avond werd door de aanwezige vrijwilligers en hun partners voortgezet met een hapje en drankje in een gezellige sfeer.

Mark te Kulve kreeg uit handen van voorzitter Martijn Berenschot een fraaie attentie: een beeldje van een brandweerman in actie. Foto: Liesbeth Spaansen
Hans Lubbers krijgt bij zijn afscheid na 35 jaar dienstverband in bijzijn van zijn vrouw Marga de onderscheiding opgespeld door burgemeester Marja van der Tas. Foto: Liesbeth Spaansen

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant