Een goed gevulde zaal luistert aandachtig naar de verschillende sprekers. Foto: Baaks Belang

Een goed gevulde zaal luistert aandachtig naar de verschillende sprekers. Foto: Baaks Belang

Baaks Belang praat bewoners bij

Maatschappij

BAAK - De inwoners van Baak zijn weer helemaal op de hoogte van wat er in hun dorp speelt. Ze werden op donderdag 23 november bijgepraat over allerlei initiatieven en plannen. De avond bij zaal Herfkens was georganiseerd door Baaks Belang.

Voorzitter Tanja Bela opende de goed bezochte avond, waar als eerste de woningbouw kort aan de orde kwam. Baaks Belang heeft contact gehad met de gemeente en de projectontwikkelaar om de stand van zaken te vernemen. De voorbereidingsfase verloopt volgens plan maar in deze fase van het project blijkt het gezegde ‘een broedende kip moet je niet storen’ van toepassing. Het nieuwbouwproject volgt de procedures zoals dat hoort.

Inwoonster Mieke Douwstra vertelde vervolgens over het onderzoek dat zij op verzoek van Baaks Belang had gedaan naar de mogelijkheden om stichtingen, die dat wensen, onder te brengen bij Baaks Belang. Daarnaast heeft ze onderzocht of de structuur van de organisatie daar geschikt voor is en of er draagvlak voor is. Daartoe heeft Douwstra contact gehad met vrijwilligers van verschillende verenigingen en stichtingen. Het verslag met de bevindingen van haar onderzoek, geheten ‘Samen verder in Baak’ zal binnenkort op de site van Baaks Belang te lezen zijn. 

Stichting Parel van Baak
De volgende spreker, Marcel Schiphorst, gaf toelichting over de Parel, de stichting die opgericht is om de kerk, ‘De Parel van Baak’, in stand te houden. Jarenlang heeft deze stichting veel energie gestoken in het creëren van een dorpshuis in de kerk. Helaas is dat niet gelukt. Het vermogen van de Parel blijft beheerd totdat daar een goede bestemming voor wordt gevonden. Bij voorkeur een ontmoetingsplek zoals het bedoelde dorpshuis in de kerk of misschien ooit Concordia.

Activiteitencommissie
Hierna vertelde Mariëtte Klein Kranenberg enthousiast over de activiteiten die vrijwilligers hebben georganiseerd. Ze blijven dat doen, voorheen onder de naam ‘Martinushuus’, maar vanaf nu als een activiteitencommissie die onder Baaks Belang gaat vallen. Deze groep organiseerde al twee keer een zeer succesvolle Burendag. Ook de Dorpskeuken, die iedere maand een uitgebreide, door dorpelingen gekookte maaltijd verzorgt voor inwoners van Baak wordt door deze groep vrijwilligers aangestuurd. Trees Schut vertegenwoordigde de mensen die elk jaar in mei de pleinmarkt en in december de kerstmarkt organiseren. Een vijftigtal vrijwilligers werkt hieraan mee. Dit jaar wordt de kerstfair gehouden op 17 december, in het voorste gedeelte van de Martinuskerk. Ook deze commissie gaat onder Baaks Belang vallen.

Bouwwerkzaamheden
De nieuwe eigenaar van de kerk kon niet aanwezig zijn op de bijpraatavond maar had wel een korte presentatie gemaakt, die op een groot scherm werd vertoond. De aanwezigen kregen een beeld van de restauratiewerkzaamheden en de plannen die hij heeft met het indrukwekkende gebouw. Inmiddels is de glazen tussenwand verwijderd en de vloer in het achterste gedeelte van de kerk prachtig hersteld. De elektrische installatie is vernieuwd en de sacristie opgeknapt. Er gaat nog een infraroodverwarming geplaatst worden. Kortom: er is al veel gebeurd, maar er staat ook nog veel op het programma.

Na de presentatie kreeg Baaks Belang volop steun om op de ingeslagen weg verder te gaan en loftuitingen vanwege het daadkrachtig bestuur. In groepjes werd na afloop onder genot van een drankje nog een hele tijd gezellig nagepraat.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Contact Bronckhorst-Midden